NFS Mentorprogram
 

NFS Mentorprogram

 
I 2010 startet vi opp et mentorprogram som gir unge farmasøyter (adepter) mulighet til å bli kjent med erfarne yrkesutøvere (mentorer) og skape sitt eget nettverk. 
I august 2018 var planen å starte opp en ny sesong for 2018/2019, men...


NFS har siden programmet ble startet i 2010 hatt mellom 10 og 15 adept-mentorpar, og vi har også ved enkelte anledninger måtte si nei til søkere. I år var det kun 3 søkere. Vi vet ikke hva grunnen til denne lave søknaden i år kan være, men vi håper og tror at det blir flere igjen til neste år.

Vi har vurdert å gi de tre en mentor i år, men vi i NFS ønsker å tilby kvalitet i alt vi gjør. Mentorprogrammet består ikke kun av å få en mentor, men å ta del i tre samlinger i tillegg til å få et nettverk med de andre i programmet, både adepter og mentorer. Dette ville de ha gått glipp av i årets utgave. Derfor håper vi på bedre søknad til neste år slik at dette flotte programmet kan fortsette!


Se invitasjon til programmet her

Informasjon til adepter
Informasjon til mentorer


Her kan du se hvem som deltok i programmet som avsluttes i juni 2018
Presentasjon av mentorene som 2017/2018 med tekst og bilde


Se artikkel i Dagens Medisin Pharma, som ble publisert 29. mai 2017

Se artikkel i Dagens Medisin, som stod på trykk 26. mars 2015Les også mer HERFor mer informasjon om programmet - se meny til venstre.

 
 
Auditoriet Egget i Studentsenteret, Parkveien 1
 
GDP-kurs II, Thon Hotel Opera
 
GDP-kurs I, Thon Hotel Opera
 
To samlinger, Diakonhjemmet, konferanserommet, Diakonveien 14, Oslo
 
GDP-kurs III, Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera
 
 
 
 
Aktuelt