Farmasidagene 2016
 

Farmasidagene 2016

 FARMASIDAGENE 2016               

Se programmet her:

torsdag 3. november
fredag 4. november


Se alle bildene fra Farmasidagene 2016 her:
torsdag
fredag

Her kan du se promotion-filmen som ble laget i forkant av Farmasidagene 2016. det er to filmer, en kort versjon for Facebook (1,15 min) og en lengre og litt mer utførlig (3,42 min).


Samler du FEVU-poeng? For deltagelse på Farmasidagene 2016 tildeles du 6 poeng hver dag.De 31. Farmasidager, Farmasidagene 2016, er vel overstått, og styremedlemmene i Norsk Farmasøytisk Selskap og alle som har hatt en finger med i spillet, er veldig fornøyde med årets arrangement. Det har vel aldri vært så mange positive tilbakemeldinger før!

Det var totalt 639 deltagere fordelt på 2 dager, og 44 utstillere fra ulike deler av norsk farmasi. Farmasidagene ble åpnet med nydelig sang og musikk av to medisinstudenter fra Bergen, Kimberley Martine Kleftås og Nikolai Norevik Myklebust.

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for høyre, var første taler ut. Han innledet Farmasidagene med å fortelle om prioriteringsmeldingen. Deretter fikk vi et kåseri av Trond Berg Hansen med temaet "Prioritering - viktig og vanskelig".  Og dermed var Farmasidagene 2016 igang!

Det ble holdt 51 faglige innlegg, 1 paneldebatt, 1 sofaprat og 8 Pecha Kucha foredrag, fordelt på fellesprogram og 3 ulike tverrfaglige seksjoner. Det var innmeldt 31 postere som ble presentert ved en postermingling.


Fordelingen på deltagelse var som følger:
Av totalt 639 deltagere var det:
Apotekansatte, inklusive kjedekontor: 129
Sykehsuapotek: 82
Industri: 41
Statens legemiddelverk: 60
Universitet-/høyskole-ansatte: 14
Studenter: 131 (inkl studentmedhjelpere)
Resten var fra foreninger, offentlige institusjoner m.m.


Publiserte foredrag fra Farmasidagene 2016:
(sortert alfabetisk etter etternavn, Pecha Kucha kommer samlet helt til slutt)
 

Nye programplaner for bachelor og master
Hege Christensen, professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og Anne Berit Walter, studieleder ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
Se abstract HER
Se presentasjonen HERErfaringer med "Pakkeforløp for kreft"

Sissi Espetvedt , Seniorrådgiver
Avdeling sykehustjenester, Helsedirektoratet
Se abstract HER
Se presentasjonen HERNettbasert legemiddelrådgivning til publikum – muligheter og begrensinger

Trude Giverhaug, leder av RELIS Nord-Norge
Se abstract HER
Se presentasjonen HERKommunikasjon med pasienten som ikke kan få

Pål Gulbrandsen, professor i helsetjenesteforskning og spesialist i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og Aker universitetssykehus
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


"Quality by design" i industrien – til inspirasjon for flere

Øyvind Holte, forsker ved avdeling for legemiddelutredning, Statens legemiddelverk
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Lean i reseptur
Synnøve Hulleberg, Lean-veileder, Sykehusapoteket Lillehammer
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Hvordan jobber vi for å levere det beste kundemøtet

Elisabeth Hunter, kjededirektør i Vinmonopolet
Se abstract HER
Se presentasjonen HERNasjonalt råd for prioritering

Siv Cathrine Høymork, overlege ved OUS Radiumhospitalet, sekretariatsleder i Nasjonalt råd for prioritering
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Prioriteringer i utdanningen – hvordan ruster vi framtidens farmasøyter?

Thrina Loennechen, leder for institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Se abstract HER
Se presentasjonen HER​Prioritering i kommunen – legemiddelgjennomganger

Lars Pleym Ludvigsen (Vestvågøy kommune)
Se abstract HER
Se presentasjonen HERPrioriteringsdebatten i Norge – utvikling og sentrale spørsmål

Bjarne Robberstad, professor i helseøkonomi, Universitetet i Bergen

Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Kognitiv terapi - erfaringer fra en psykiater

Pål Rochette, spesialist i psykiatri, Dr. Pål Rochette, Kristiansand
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Diagnostisering og behandling i dagens praksis - synspunkter fra en allmennlege

Gisle Roksund, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, Klosterhagen legesenter i Skien

Se presentasjonen HERJakten på kvalitet

Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør, NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Se abstract HER
Se presentasjonen HERKvalitetssikring av mobil selvhjelpsteknologi – ta pasienten med på laget

Eirik Årsand, sjefsforsker/professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge

Se abstract HER
Se presentasjonen HERPecha Kucha:

Trygg mammamedisin – nå med telefontjeneste!
Helle Tjønn Lindland, RELIS Sør-Øst
Se abstract HER
Se film-versjonen HER


Metoclopramide and neurological adverse drug reactions - a disproportionality analysis of Vigibase
Erika Olsson, Universitetene i Oslo og Tromsø
Se abstract HER
Se film-versjonen HERNew priorities – different decisions?
Erik Sagdahl, Statens legemiddelverk
Se abstract HER
Se film-versjonen HER


Diabetesrisikotesting i apotek

Aslaug Johanne Risøy, Universitetet i Bergen
Se abstract HER
Se film-versjonen HER

Å lære av andres erfaringer: «Tjek på inhalation» i Danmark som forbilde for betalte farmasøytiske tjenester
Vladimir Vranic, Universitetet i Oslo
Se abstract HER
Se film-versjonen HER (dessverre ikke fullstendig)

KUPP – Academic detailing på norsk
Harald Chr. Langaas, RELIS Midt-Norge
Se abstract HER
Se film-versjonen HER (dessverre ikke fullstendig)

30 minutter e-læring – virker det?
Ragnar Hovland, Apokus
Se abstract HER
Se film-versjonen HERKvalitet fra prosedyre til praksis - IMPALA, en ny metode for IMPlementering Av Legemiddelhåndteringsprosedyrer for Alle
Line Buan, Sykehusapotekene Oslo
Se abstract HER
Se film-versjonen HER

Vinneren av Pecha Kucha:
Line Buan! Line får gratis adgang på Farmasidagene 2017.Vinneren av Spørrekonkurransen blant utstillerne:
Sofie K. Opskar ble trukket ut som vinner i år og ble den heldige eier av en iPad mine. 


Vinneren av Instagramkonkurransen
Mina Thi Le vant i år med følgende foto:

Pølsefesten
Pølsefest ble også i år feiret i lokalene til Rockefeller, nærmere bestemt i JOHN DEE, og nok en gang ble det en vellykket fest!

John Dee ligger i de gamle ærverdige lokalene til Restaurant Ludvik. John Dee Live Club & Pub (som regel bare kalt John Dee) er et innendørs konsertlokale i Torggata i Oslo. John Dee er en del av Rockefeller Music Hall Company og har plass til ca. 400 tilskuere (med mulighet for å integrere et ekstra rom i tilfelle det kommer enda flere!).

I år hadde vi live-musikk for første gang på Pølsefesten. Det var "Intention2treat", et jazzband satt sammen av medisinere som fant hverandre i løpet av studietiden en gang på 90-tallet.

Det var ca 300 farmasøyter i lokalet på det meste, og derfor god plass. Vi hadde også fått tilgang til det ekstra rommet oppe, hvor det var mulighet for å snakke sammen og roe det ned. Pølsene ble servert både oppe og nede slik at det ikke ble de helt store køene. Det var et spennende og rikelig utvalg i pølser, og noe for enhver smak.