Farmasidagene 2018, sammendrag
 

Farmasidagene 2018, sammendrag

 
FARMASIDAGENE 2018         


Se alle bildene fra Farmasidagene 2018 ved å klikke her


Elever fra medialinjen ved Elvebakken skole i Oslo var tilstede under kongressen og tok opp de fleste foredragene på film (hvor foredragsholderne i forkant hadde tillatt opptak). Se opptakene her:

TORSDAG

Innledning av kongressen, torsdag morgen

"Kommunikasjon - nye utfordringer, nye muligheter", torsdag formiddag

"Kommunikasjon gjennom media", torsdag ettermiddag

"Smertestillende til nytte og besvær", torsdag formiddag

"Lovverk og problemstillinger rundt smertebehandling", torsdag ettermiddag

"Farmakologisk behandling av smerter", torsdag ettermiddag"FREDAG

Innledning og Pecha Kucha


"Kommunikasjon med pasienten, del 2", fredag formiddag

"Pasientgrupper", fredag formiddag (krever innlogging pga. sterke bilder)

"Avslutningen av Farmasidagene, med Kristian Gundersen", fredag ettermiddagDe 33. Farmasidager, Farmasidagene 2018, har gått over i historien! Det var mye nytt denne gangen; nytt kongressenter, ny struktur på det faglige, kongress-app i stedet for programhefte i papir og elektronisk registrering. Tusen takk til alle sammen som bidro til årets suksess!

Kongressen hadde 693 deltagere og 48 utstillere fra ulike deler av norsk farmasi. Dette er NFS veldig fornøyd med!
 Farmasidagene ble åpnet med nydelig sang av Hanne Sandberg, og hun ble akkompagnert av Helene Dugstad på flygel. Begge er cand.pharm´ere.
"Varm og effektiv – kommunikasjon i en travel hverdag" var temaet på det første innlegget som ble holdt av Bård Fossli Jensen, spesialist i barnesykdommer. Bård klarte å fange publikum fra første stund og det var mange som måtte trekke på smilebåndet. Og dermed var Farmasidagene godt i gang.....

Det ble avholdt 22 faglige innlegg, 3 paneldebatter, 2 Kahoot-quiz´er og 8 Pecha Kucha foredrag, fordelt på fellesprogram og 2 ulike tverrfaglige seksjoner. I tillegg ble det tilbudt 8 workshops. Det var innmeldt 27 postere som ble presentert ved postermingling i de store pausene.


Fordelingen på deltagelse var som følger:
Av totalt 693 deltagere var det:
Apotekansatte, inklusive kjedekontor: 151 
Sykehsuapotek: 183
Industri: 37
Statens legemiddelverk: 48
Universitet-/høyskole-ansatte: 21
Studenter: 162 (inkl studentmedhjelpere)
Resten var fra foreninger, offentlige institusjoner m.m.Det Giftige Kors 2018 ble tildelt Kjersti Bakken for sitt store samfunnsengasjement: mangeårig innsats som lærer ved Institutt for Farmasi i Tromsø, stort engasjement innen NFF, leder av Etikkrådet i flere år, og, blant mye annet, har hun også gitt ut læreboka Samfunnsfarmasi sammen med Anne Gerd Granås. Boka kom i nytt opplag i 2018.
Vinneren av Pecha Kucha:
Elin Ngo vant Pecha Kucha-prisen 2018 og fikk kr 5000 i tillegg til gratis adgang på Farmasidagene 2019! Hun vant med foredraget "Jeg skal hjelpe deg, Elisabeth! – Om svangerskapskvalme, farmasøyter og mobilappen MinSafeStart". 

Vinneren av NFS posterpris:
Årets vinner av Weifas posterpris på kr 5 000 ble posteren "Hvilket utbytte får helsefagstudenter av tverrfaglig utplassering i primærhelsetjenesten? En retrospektiv pre-post pilotstudie". Prisen ble mottatt av Bisharo Osman. 

Vinneren av spørrekonkurransen blant utstillerne:
Ingunn Stokkeland vant med flest riktige poeng og ble den heldige eier av en iPad.


PROGRAMMET

Nedenfor er programmet delt opp etter sesjonene, og i denne rekkefølgen:
- Kommunikasjon - en hjørnesten på veien fra kunnskap til resultat
- Smertestillende til nytte og besvær
- Workshops
Kommunikasjon - en hjørnesten på veien fra kunnskap til resultat
Farmasøytisk kunnskap er en essensiell komponent i legemiddelomsorgen. Men for å oppnå de ønskede resultatene hos brukerne av legemidler, er det minst like viktig at vi er flinke til å kommunisere både med brukerne og med våre kolleger i helsevesenet. I løpet av de to dagene vil vi ta for oss en rekke sider ved kommunikasjon med fokus på legemiddelomsorgen og hva du som farmasøyt kan gjøre for å sikre det ønskede resultatet hos legemiddelbrukerne i årene fremover.


Torsdag 8. november
Fellesprogram, Meet-salen

Kl 9.00 - 11.15
kl 09.00-09.30


 
Velkommen v/ Hege Helm, daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap
Musikalsk innslag: Hanne Sandberg (vokal) og Helene Dugstad (klaver) 
Åpning av Farmasidagene 2018 v/ Håvard Selby Ebbestad, Styreleder i Norsk Farmasøytisk Selskap


kl 09.30-10.30

Innledning av Farmasidagene 2018:
Møteleder: Ragnar Gåseby (Leder programkomité Kommunikasjon)

Varm og effektiv – kommunikasjon i en travel hverdag

v/ Bård Fossli Jensen, Spesialist i barnesykdommer, foredragsholder/kursleder, SomSagt

kl 10.30-11.15

Pause 

 
 
 
 


Kommunikasjon – nye utfordringer, nye muligheter
Møteleder: Ragnar Gåseby (Leder programkomité Kommunikasjon)
Møterom M4

Kl 11.15 - 14.00
kl 11.15-11.40   

Fra papir til Digital, hva betyr det for måten vi kommuniserer på? 10 regler for effektiv kommunikasjon 
v/ Geir Ove Harnes, partner i Geelmuyden Kiese 

kl 11.40-12.00   

Farmasøyten må vurdere nytte/risiko, ikke bare risiko
v/ Gro Cecilie Havnen og Helle T. Lindland, RELIS Sør-Øst

kl 12.00-12.30 


Målrettet og direkte til pasienten – Nye muligheter for bedre legemiddelkommunikasjon
v/ Aleksander Skøyeneie, Statens legemiddelverk

kl 12.30-14.00 

Pause – m/ Lunsj, Utstilling, Postermingling (kl 13.00 - 14.00)Kommunikasjon med pasienten – Del 1
Møteleder: Øyvind Bosnes Engen, Dagens Medisin
Møterom M4

Kl 14.00 - 16.05
kl 14.00-14.40  
 
Umulig å snakke med? Når helsepersonell må gi rasjonelle råd til en irrasjonell pasient
v/ Ingeborg Senneset, forfatter, journalist, sykepleier, tidligere blogger og psykiatrisk pasient

kl 14.40-15.45 

 
Paneldebatt
Hvem skal kommunisere med pasienten om legemiddelinformasjon?

Debattleder: Øyvind Bosnes Engen, Dagens Medisin

I panelet:
Sissel Andresen, Pfizer
Ingeborg Senneset, se ovenfor
Espen Kolberg, Sykehusapoteket Trondheim/NTNU
Steinar Madsen, Statens legemiddelverk
Arnfinn Aarnes, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon


kl 15.45-16.05 


 
PauseKommunikasjon gjennom media
Møteleder: Irja Alainezhad Kjærvik, Programkomiteen NFS, klinisk farmasøyt ved Oslo Universitetssykehus
Møterom M4

Kl 16.05 - 17.00
kl 16.05-16.30 
 
Kommunikasjonskurs og kamelsvelging – Formidling av farmasifag i media 
v/ Anne Gerd Granås, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 
 kl 16.30-17.00

Hvordan tenne media? 
v/ Yngve Vogt, journalist i Apollon, Universitetet i Oslo 

Fra kl 17.30:
Farmasikvelden (tidl. Pølsefesten, en fest som arrangeres i forbindelse med Farmasidagene, men som ikke er en del av kongressen) finner sted i Ullevaal Panorama, umiddelbart etter at programmet til Farmasidagene er avsluttet.


Fredag 9. november
Fellesprogram, Meet-salen

Kl 9.00 - 11.15

kl 09.00-10.30


PECHA KUCHA – 400 sekunders-foredrag
Møteledere: Elin Rugnes Andersen, Apokus og Rebwar Saleh, 
Sykehusapotekene HF, begge styremdlemmer i NFS
kl 10.30-10.45
 
Overrekkelse av Det giftige kors
v/ Håvard Selby Ebbestad, Norsk Farmasøytisk Selskap
kl 10.45-11.15
Pause


Kommunikasjon med pasienten - Del 2
Møteleder: Rønnaug Larsen, Programkomiteen NFS, leder i NFF
Møterom M4

Kl 11.15 - 14.00

kl 11.15-11.40

Den smertefulle samtalen – i et migrasjonsperspektiv
v/ Arild Aambø, Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse, Folkehelseinstituttet
kl 11.40-12.05
 
Kulturelle utfordringer vedrørende legemiddelbehandling og egenomsorg 
v/ Walaa Abuelmagd, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo 
kl 12.05-12.45

 
Paneldebatt:
Gjør vi nok for å utdanne studentene i helsekommunikasjon?
Debattleder: Rønnaug Larsen, Norges Farmaceutiske Forening

I panelet:
Henrik Schultz, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo 
Terje Nilsen, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Anne Berit Walter, OsloMet, representerer RETHOS
Per Kristian Faksvåg, Apotekforeningen 
Margrethe Sunde, Boots Norge AS
Margrethe Kristiansen, student ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 

 
kl 12.45-14.00

Pause 
– m/ Lunsj, Utstilling, Postermingling (kl 13.30 – 14.00)


Fellesprogram, Meet-salen

Kl 14.00 - 15.30
kl 14.00-14.15
 
Utdeling av prisen for beste poster og beste Pecha Kucha

kl 14.15-15.15

 
Forskerens rolle i samfunnsdebatten 
– kritisk tenkning når det stormer

v/ Kristian Gundersen, Professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo
kl 15.15-15.30


 
Avslutning av Farmasidagene 2018
v/ Hege Helm, Norsk Farmasøytisk Selskap

Musikalsk avslutning: Hanne Sandberg (vokal) og Helene Dugstad (klaver) 

Smertebehandling– til nytte og besvær
Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Målet for smertebehandling er å lindre smerten og bedre pasientens livskvalitet. Legemidler spiller en viktig rolle i smertebehandling.
Denne sesjonen vil belyse forskjellige sider ved smertebehandling og vil omhandle blant annet:

• Forbruk av smertestillende i Norge
• Smertefysiologi
• Pasientens erfaring
• Lovverk og etiske problemstillinger rundt smertebehandling
• Caser fra apotekhverdagen med debatt
• Farmakologiskbehandling av smerter og smerteblandinger
• Behandling av smerte hos rusavhengige
• Behandling av smerter hos barn og eldre 
• Smerte og kulturforskjellerTorsdag 8. november
Fellesprogram, Meet-salen

Kl 9.00 - 11.15
kl 09.00-09.30


 
Velkommen v/ Hege Helm, daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap
Musikalsk innslag: Hanne Sandberg (vokal) og Helene Dugstad (klaver)

Åpning av Farmasidagene 2018 v/ Håvard Selby Ebbestad, Styreleder i Norsk Farmasøytisk Selskap


kl 09.30-10.30

Innledning av Farmasidagene 2018:
Møteleder: Ragnar Gåseby (Leder programkomité Kommunikasjon)

Varm og effektiv – kommunikasjon i en travel hverdag

v/ Bård Fossli Jensen, Spesialist i barnesykdommer, foredragsholder/kursleder, SomSagt

kl 10.30-11.15

Pause 

 
 
 
 
 Generelt om smerte 
Møteleder: Kirsten K. Viktil, Programkomiteen NFS, klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek
Meet-salen

Kl 11.15 - 14.00
kl 11.15-11.35

Forbruk av smertestillende i Norge 
v/ Kristian Svendsen, Universitetet i Tromsø
kl 11.35-12.05

Smertefysiologi, forskjellige typer smerter og hvordan smerter oppfattes 
v/ Hilde Berner Hammer, revmatolog ved Diakonhjemmet Sykehus
kl 12.10-12.30
 
Pasientens erfaring 
v/ Wenche Staveland Hasselberg, likeperson ved Revmaskolen ved Diakonhjemmet Sykehus

kl 12.30-14.00
Pause – m/ Lunsj, Utstilling, Postermingling (kl 13.00 - 14.00)


Lovverk og problemstillinger rundt smertebehandling
Møteleder: Rebwar Saleh, Programkomiteen NFS, klinisk farmasøyt ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Meet-salen

Kl 14.00 - 16.05
kl 14.00-14.20
 
Trafikk, risikofylt arbeid og legemiddelbruk 
v/ Vigdis Vindenes, overlege ved Oslo Universitetssykehus
kl 14.20-14.40

Forskrivning av smertestillende - bevisstgjøring og egenevaluering av fastleger
v/ Mette Kristine Hjermann, Assisterende Fylkeslege i Østfold
kl 14.40-15.00    
     
Caser fra hverdagen med Kahoot 
v/ Anne Røv-Johnsen, Vitusapotek Jernbanetorget


kl 15.00-15.45


 
Panedebatt: 
Hvordan skal farmasøyten forholde seg til informasjonsplikt  og forskrivning av smertestillende legemidler? 
Debattleder: Anne Gerd Granås, Universitetet i Oslo

I panelet:
Vigdis Vindenes, se ovenfor
Mette Kristine Hjermann, se ovenfor
Jørgen Huse, Statens legemiddelverk
Anne Røv-Johnsen, Vitusapotek Jernbanetorget
Representant fra Helsedirektoratet

kl 15.45-16.00 
Pause 


 

Farmakologisk behandling av smerter 
Møteleder: Annette Race, Programkomiteen NFS, sykehusapoteker ved Sykehuset Østfold Moss

Meet-salen

Kl 16.05 - 17.00
kl 16.05-16.20

Lidokain i post-op behandling 
v/ Ida Robertson, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 
kl 16.20-16.40
 
Antiepileptika og antidepressiva sin plass i smertebehandling
v/ Arton Baftiu, OsloMet/Statens legemiddelverk
kl 16.40-16.55
 
Smerteblandinger
v/ Jørgen Brustugun, Sykehusapotekene HF Oslo
kl 16.55-17.05

Alternative behandlingsmåter, cannabinoider
v/ Cecilie Johannessen Landmark, OsloMet/Spesialsykehuset for epilepsi, Oslo Universitetssykehus

Farmasikvelden (tidl. Pølsefesten, en fest som arrangeres i forbindelse med Farmasidagene, men som ikke er en del av kongressen) finner sted i Ullevaal Panorama, umiddelbart etter at programmet til Farmasidagene er avsluttet.


Fredag 9. november

Fellesprogram, Meet-salen

Kl 9.00 - 11.15
kl 09.00-10.30


PECHA KUCHA – 400 sekunders-foredrag
Møteledere: Elin Rugnes Andersen, Apokus og Rebwar Saleh, 
Sykehusapotekene HF, begge styremdlemmer i NFS
kl 10.30-10.45
 
Overrekkelse av Det giftige kors
v/ Håvard Selby Ebbestad, Norsk Farmasøytisk Selskap
kl 10.45-11.15
PausePasientgrupper
Møteleder: Arton Baftiu, Programkomiteen NFS, OsloMet/Statens legemiddleverk
Meet-salen

Kl 11.15 - 14.00
kl 11.15-11.35
 
Smertebehandling av barn 
v/ Margrete Einen, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, Sykehusapoteket i Bergen

kl 11.35-11.55
 
Smertebehandling av eldre 
v/ Lill Mensen, overlege ved Diakonhjemmet Sykehus
kl 11.55-12.15
 
Smertelindring hos rusavhengige
Sverre Eika, medisinsk ansvarlig lege ved 24sju

kl 12.15-12.35
 
Smerte og kulturforskjeller
v/ Eva Borka, Diakonhjemmet Sykehusapotek

kl 12.35-12.45
 
Kahoot – hva har du lært?
v/ Tran Nguyen og Arton Baftiu
kl 12.45-14.00
Pause – m/ Lunsj, Utstilling, Postermingling (kl 13.30 – 14.00)


Fellesprogram, Meet-salen


Kl 14.00 - 15.30

kl 14.00-14.15

 
Utdeling av prisen for beste poster og beste Pecha Kucha
kl 14.15-15.15

 
Forskerens rolle i samfunnsdebatten 
– kritisk tenkning når det stormer

v/ Kristian Gundersen, Professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo
kl 15.15-15.30 
Avslutning av Farmasidagene 2018
v/ Hege Helm, Norsk Farmasøytisk Selskap

Musikalsk avslutning: Hanne Sandberg (vokal) og Helene Dugstad (klaver)


Workshops
Det er bindende påmelding til workshop´ene, da hver kun tar 25 deltagere. Det er prinsippet første mann til mølla som gjelder. Skulle det være plasser igjen er det mulig å melde seg på helt frem til kongressen og også under selve kongressen.

Torsdag 8. november

Kl 11.15 – 12.15
Apokus treningslab: Trygg «herjing » med legemidler 
v/ Cathrine Kjeldby-Høie, Sykehusapoteket Oslo, og Susanne Ankarstrand, Apokus
Møterom M1

Kl 14.00 – 15.00
Apokus treningslab: Migrenepasienten 
v/ Tine Poole, Volvat, og Karine W. Ruud, Apokus
Møterom M1

Kl 16.05 – 17.00
Apokus treningslab: Ekvianalgetiske doser 
v/ Kristian Svendsen, Universitetet i Tromsø, og Elin Rugnes Andersen, Apokus
Møterom M1Fredag 9. november

Kl 9.00 – 10.00
Apokus treningslab: Trygg «herjing » med legemidler 
v/ Cathrine Kjeldby-Høie, Sykehusapoteket Oslo, og Susanne Ankarstrand, Apokus
Møterom M1

Kl 10.00 – 13.00
RELIS Sør-Øst: Legemidler til gravide og ammende – hvordan finne informasjon og hvordan gi balanserte råd
v/ Gro C. Havnen, Anne Katrine Eek, Helle Tjønn Lindland
Møterom M2

Kl 11.15 – 12.15
Apokus treningslab: Ekvianalgetiske doser 
v/ Kristian Svendsen, Universitetet i Tromsø, og Elin Rugnes Andersen, Apokus
Møterom M1

Kl 11.30 – 12.30
Kræsjkurs i kommersialisering av forskning – Slik skaffer du midler til å videreutvikle egne ideer
v/ Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet, Hanne Mette Dyrlie Kristensen, Innovasjon Norge, og Morten Egeberg, SPARK Norway
Møterom M6

Kl 14.15 – 15.15
Apokus treningslab: Migrenepasienten 
v/ Tine Poole, Volvat, og Karine W. Ruud, Apokus
Møterom M1