Farmasidagene 2018
 

Farmasidagene 2018

 

Sted:
 Meet Ullevaal, konferansesenteret på Ullevål stadion, Oslo
         
          VeibeskrivelseHold av datoen og gled deg til et nytt og mer moderne konsept!


I år skal det være to parallelle løp hvorav de overordnede temaene er kommunikasjon og smertebehandling. 

Programkomiteene ble satt sammen i januar og skal levere ferdig program til styret i NFS i midten av april. Invitasjonen med programmet skal sendes ut i begynnelsen av juni - så nå er det bare å vente spent....


Kommunikasjon
 (arbeidstittel)
- i en teknologisk verden, fremtidens kommunikasjon
- i en opplyst verden
- i helsevesenet
(det kommer snart mer)


Programkomiteen består av:
 
Ragnar Gåseby, leder av komiteen, tidl. Aptus health Int.
Dag Jordbru, Statens legemiddelverk
Hilde Frøyland, Diakonhjemmet sykehusapotek
Asefeh Moradi Johnsen, Norsk medisinaldepot
Karin Svensberg, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Janne Kutschera Sund, Sykehusapotekene Midt-Norge
Irja Kjærvik, Sykehusapotekene HF
Rønnaug Larsen, Norges Farmaceutiske Forening
Ein Thuy, studentrepresentant, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Ingvil Holth, representant fra styret i NFS, Pfizer
Farmakologisk smertebehandling – nytt og nyttig (foreløpig tittel)
Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Målet for smertebehandling er å lindre smerten og bedre pasientens livskvalitet. Legemidler spiller en viktig rolle i smertebehandling.
Denne sesjonen vil belyse nytt og nyttig innen blant annet noen av disse områdene:
• Nye smertestillende legemidler
• Smertebehandling ved inflammatorisk revmatisk sykdom
• Behandling av nevropatisk smerte
• Behandling av smerte hos barn
• Smertebehandling hos eldre
• Behandling av smerter ved langtkommet uhelbredelig sykdom
• Smertebehandling hos rusmiddelmisbrukere
• Forbruk av smertestillende i Norge


Programkomiteen består av:

Annette Race, leder av komiteen og representant fra styret i NFS, Sykehusapoteket i Østfold, Moss
Cecilie Johannessen Landmark, OsloMet - storbyuniversitetet
Kirsten Viktil, Diakonhjemmet sykehusapotek
Rebwar Saleh, representant fra styret, Sykehusapotekene Oslo
Tarin Viyan, Vitusapotek Jernbanetorget
Kristian Svendsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Tran Nguyen, studentrepresentant, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Arton Baftiu, representant fra styret, OsloMet - storbyuniversitetet

Workshops
Nytt i år er at vi kommer til å tilby workshops for de som ønsker å gå dypere inn i et tema. Mer om dette senere!


Pecha Kucha og postere
Vi fortsetter vår suksess med Pecha Kucha foredrag og postere. Det vil også bli mulighet for digitale postere.


Farmasihistorie på Farmasidagene
Norsk Farmasihistorisk Selskap ønsker å fortsette tradisjonen med å tilby farmasihistorie, men det vil ikke arrangeres som en del av Farmasidagene. Farmasihistorisk Selskap leier auditoriet på Farmasøytisk institutt, Blindern, dagen før og møtet finner sted onsdag 7. november kl 16 - 19. Du behøver altså ikke å melde deg på og betale for Farmasidagene hvis du kun ønsker å delta på Farmasihistorie. Meld deg på til Erik Andrew (eriandrew@gmail.com) eller mob. 90693197 innen 1. oktober 2018. Hvis du ønsker å holde foredrag (ca. 15 min) må Erik få beskjed før 1. juli i år.


Til dere som skal ha utstilling/stand, klikk her for all informasjon!
Konseptgodkjennelse ble gitt av LMI 3. april 2018.