Påmelding
 

Påmelding

 


Meld deg på her

PÅMELDINGEN ER BINDENDE etter 1. oktober 2018!
Pris for deltagelse:


Medlemmer i Norsk Farmasøytisk Selskap:
kr 1900 per dag, ved deltagelse begge dager får man kr 500 i rabatt, altså kr 3300

Ikke-medlemmer:
kr 2500 per dag, ved deltagelse begge dager får man kr 500 i rabatt, altså kr 4500

Pensjonister betaler 50 % av ovennevnte priser

Studenter:
Medlemmer i Norsk Farmasøytisk Selskap: kr 200 for hele kongressen (uten lunsj)
Ikke-medlemmer: kr 400 for hele kongressen (uten lunsj)
Siste-års studenter får anledning til å delta gratis (uten lunsj)