Informasjon om Poster og Pecha Kucha
 

Informasjon om Poster og Pecha Kucha

 
Postere og Pecha Kucha meldes på ved å sende inn sammendrag/abstract av arbeidet som skal presenteres til post@nfs.no.

Fristen for innsending var 1. oktober 2018!


Tips til Pecha Kucha (les om postere lenger ned på siden):

Det blir i år også anledning til å holde frie foredrag på Farmasidagene, i Pecha Kucha-form! Det er satt av tid i programmet kl. 09, fredag 9. november. Dette er en gylden mulighet til å dele av din kunnskap, enten det er et vitenskapelig arbeid, et prosjekt eller annen erfaring/kunnskap du ønsker å dele.

Det spesielle med Pecha Kucha-foredrag er formen. Pecha Kucha, som på japansk betyr "babbel", er et konsept som brukes verden over - nå også på Farmasidagene! Man får vise 20 slides a 20 sekunder, noe som gir 6 minutter og 40 sekunder på å formidle sin historie, før neste taler står for tur.

Frist for å melde seg på ved sende inn et sammendrag er 1. oktober!


NFSs Pecha Kucha-pris (NY!): kr 5 000 deles ut for beste Pecha Kucha! 
Tilskuerne i salen står for avstemmingen.


Sammendrag
Lag et kort sammendrag av foredraget (maksimalt en A4-side, Times New Roman str 12).
Sammendraget skal være på norsk og inneholde:
- Tittel i fet skrift (vær gjerne litt tabloid)
- Forfatter(e), arbeidsted. Hvis det er flere forfattere, settes en * ved den som skal presentere. E-post og mobilnummer til den som skal presentere.
- Innhold - belys gjerne bakgrunn, problemstilling, ev. forskningsmetode/type arbeid, hovedresultater/budskap og hva man vil få vite mer om ved å høre foredraget.


For inspirasjon, se tidligere foredrag her:
Vinner i 2015, "Slik vil jeg ta min supermedisin!" av Elin H. Bergene
Vinner i 2016, "Kvalitet fra prosedyre til praksis - Impala-metoden" av Line Buan
Her kan du se alle foredragene fra 2017, vinner foredraget til Elisabet Størset starter etter ca 20 minutterElisabet Størset, 2017


Når du skal holde et Pecha Kucha-foredrag, så lønner det seg....
- å tenke på at du skal fortelle en historie og at powerpoint-presentasjonen bare skal forsterke den. Bruk gjerne bilder, og lite tekst. Vær gjerne litt kreativ med bruk av bilder og enkle illustrasjoner.
- Våg å være litt tabloid og gjør det interessant for en bred målgruppe. Husk at tilhørerne er fra alle deler av farmasien.
- Spiss budskapet ditt, ikke fall for fristelsen til å si så mye som mulig på 6 min og 40 sek.
- Øv på forhånd. Først da vet du hvor mye du rekker å si på 20 sekunder *20.
- Powerpoint-presentasjonen skal være automatisk innstilt på 20 sekunder per slide. Test på forhånd at dette fungerer. (det skal ikke være animasjoner på slidene).
- Ha det gøy. Det er en gylden mulighet til å nå ut med ditt budskap.


Frist for å melde seg på ved sende inn et sammendrag er 1. oktober!

Dersom det er flere innsendte bidrag enn det er plass til i programmet forbeholder vi oss retten til å velge ut hvilke bidrag som får plass. Alle vil motta svar på sitt innsendte bidrag innen 5.oktober.Tips til Poster og Posterminglingen:

NFSs Poster-pris (NY!): kr 5 000 deles ut til beste poster 
Bedømmelseskomiteen vurderer posterne bl.a. ut fra visuelt inntrykk, faglig innhold, herunder samsvar mellom overskrift og innhold, beskrivelse av hensikten med prosjektet, logisk innhold og overensstemmelse mellom abstract og innhold i posteren.


Deltager på Farmasidagene:
De som skal presentere poster eller Pecha Kucha, må selv sørge for å være påmeldt som deltaker på Farmasidagene.


Videoposter - Nytt av året! 
Vi vil i år legge til rette for muligheten til å presentere videoposter.
Se eksempel på en slik poster her


Postermingling - Det blir i år også arrangert postermingling i de store pausene og du som skal presentere poster blir informert på forhånd om hvilken dag minglingen finner sted for din del. Hver poster må ha en ansvarlig tilstede som er i stand til å svare på spørsmål om arbeidet som ligger bak.

Veiledende informasjon om posteren:

Abstract
- Teksten, inkludert tittel, navn og adresse, må høyst utgjøre et felt på 16 x 24 cm på et A4-ark
- Bruk Times New Roman 12, tittel i fete bokstaver
- La det være en åpen linje mellom tittel og forfatter(e)
- Hvis det er flere forfattere, settes en * ved den som skal presentere innlegget
- Skriv adresse rett under navn(ene) og la det være en åpen linje før teksten og mellom teksten og eventuelle litteraturreferanser
- Send inn abstractet som word-dokument (ikke pdf)!


Størrelse
Dimensjonene for postere bør ikke være større enn 95 cm (Bredde) x 138 cm (høyde) for å passe inn på posterveggen.


Utseende
Posteren skal være et blikkfang!
- Tittelen burde være synlig fra flere meters avstand!
- Unngå for lange og intetsigende tittel. Bruk gjerne spørsmål eller svar på spørsmålet som tittel!


Ha en god struktur!
- Ikke ha for mye tekst, og heller ikke for små bokstaver!
- Ikke skriv all tekst sammenhengende i posteren. Del det opp i seksjoner!
- Unngå for mye bruk av farger og bilder!


Prioriter innholdet!
- Ikke forvent at noen bruker mer enn 3-5 minutter på å se på posteren din, sørg for at det viktigste kommer frem!
- Sørg for at språket i teksten er tydelig og lett å forstå for observatører
- Punkter du skal/bør dekke:
o Bakgrunn for prosjektet
o Prosjektets problemstilling
o Forskningsmetode
o Resultater
o Konklusjoner


Slik ser posterveggen ut: