Programkomiteene
 

Programkomiteene

 
NFS er stolt av å kunne presentere de som har deltatt i programkomiteene i år - de har gjort en formidabel jobb og satt sammen et veldig spennende program for Farmasidagene 2018!

Nederst på siden presenteres de enkelte personene alfabetisk på fornavn (oppdateres kontinuerlig til komplett liste)!
Fra et arbeidsmøte i komiteen "smerte"


Kommunikasjon - en hjørnesten på veien fra kunnskap til resultat!
Farmasøytisk kunnskap er en essensiell komponent i legemiddelomsorgen. Men for å oppnå de ønskede resultatene hos brukerne av legemidler, er det minst like viktig at vi er flinke til å kommunisere både med brukerne og med våre kolleger i helsevesenet. I løpet av de to dagene vil vi ta for oss en rekke sider ved kommunikasjon med fokus på legemiddelomsorgen og hva du som farmasøyt kan gjøre for å sikre det ønskede resultatet hos legemiddelbrukerne i årene fremover.


Programkomiteen består av:

Ragnar Gåseby, leder av komiteen, tidl. Aptus health Int.
Dag Jordbru, Statens legemiddelverk
Hilde Frøyland, Diakonhjemmet sykehusapotek
Asefeh Moradi Johnsen, Norsk medisinaldepot
Karin Svensberg, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Janne Kutschera Sund, Sykehusapotekene Midt-Norge
Irja Kjærvik, Sykehusapotekene HF
Rønnaug Larsen, Norges Farmaceutiske Forening
Ein Thuy, studentrepresentant, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Ingvil Holth, representant fra styret i NFS, Pfizer
Smertestillende til nytte og besvær 
Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Målet for smertebehandling er å lindre smerten og bedre pasientens livskvalitet. Legemidler spiller en viktig rolle i smertebehandling.
Denne sesjonen vil belyse forskjellige sider ved smertebehandling og vil omhandle blant annet:

• Forbruk av smertestillende i Norge
• Smertefysiologi
• Pasientens erfaring
• Lovverk og etiske problemstillinger rundt smertebehandling
• Caser fra apotekhverdagen med debatt
• Farmakologiskbehandling av smerter og smerteblandinger
• Behandling av smerte hos rusavhengige
• Behandling av smerter hos eldre
• Smerte og kulturforskjellerProgramkomiteen består av:

Annette Race, leder av komiteen og representant fra styret i NFS, Sykehusapoteket i Østfold, Moss
Cecilie Johannessen Landmark, OsloMet - storbyuniversitetet
Kirsten Viktil, Diakonhjemmet sykehusapotek
Rebwar Saleh, representant fra styret, Sykehusapotekene Oslo
Viyan Tarin, Vitusapotek Jernbanetorget
Kristian Svendsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Tran Nguyen, studentrepresentant, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Arton Baftiu, representant fra styret, OsloMet - storbyuniversitetet 
Anne Røv-Johnsen var ferdig utdannet master i farmasi fra UiO i 2013. Hun fikk erfaring fra produksjon og prosessutvikling hos Weifa før hun byttet tilbake til apotek i 2015. Hun har vært på Vitusapotek Jernbanetorget siden da. I 2016 ble hun informasjonsfarmasøyt samme sted. I 2017 gikk hun inn i en kombinasjon med stillingen som universitetslektor i apotekfarmasi ved UiO. Hun er i tillegg tilknyttet tjenesten "Lommelegen" som svarfarmasøyt.
  Annette Race er utdannet reseptarfarmasøyt fra Statens Reseptarhøgskole i 1987 og Cand.Pharm fra UiO 1992. Siden 2009 har hun jobbet som apoteker ved Sykehusapoteket Østfold Moss. Hun har tidligere jobbet som CRA i Burroughs Wellcome, tilsynsfarmasøyt i kommuner i Akershus, Bærum sykehus og Rikshospitalet, samt arbeidet som apoteker i Vitus apotek i 3 år.

   


Arton Baftiu
er utdannet master i farmasi fra UiO, og har en doktorgrad fra OsloMet. I perioden som stipendiat har Arton jobbet med bruk av antiepileptika i Norge med spesiell fokus på bruk ved andre indikasjoner enn epilepsi, samt farmakokinetiske utfordringer med denne legemiddelgruppen. Nå jobber han ved Statens Legemiddelverk i enhet for sikkerhet samt som medisinsk rådgiver ved Spesialsykehuset for epilepsi. Han har også en bistilling ved Vitus apotek, Volvat.

   Asefeh M. Johnsen
er utdannet master i farmasi fra UIO. Hun begynte å jobbe hos Legemiddelverket rett etter studiene før hun begynte som apoteker ved Boots apotek Slemdal. I dag jobber hun hos NMD. Hun begynte som produktsjef for legemidler på nett, og har nå stilling som forretningsansvarlig- Ny apotekløsning   
  Cecilie Johannessen Landmark, cand.pharm., dr. scient., er farmasøyt med doktorgrad i farmakologi og har siden 2002 vært ansatt på Program for farmasi, Høgskolen i Oslo og Akershus med fokus på undervisning og forskning. Hun har hatt et langt forskningssamarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi, Oslo universitetssykehus og har i dag en kombinert stilling ved disse institusjonene som førsteamanuensis og medisinsk rådgiver, leder av farmakologi-team og fagansvar på laboratoriet for klinisk farmakologi.
   
  Dag Jordbru er cand.pharm fra UiO 1999 og har jobbet i Legemiddelverket siden 2001. Han er nå områdedirektør for Riktig legemiddelbruk og har tidligere vært avdelingsdirektør for Infomasjonsavdelingen, seksjonssjef for bivirkningsovervåking og legemiddelinspektør. Dag er tidligere styremedlem i Norsk Farmasøytisk Selskap.


   Elin Ngo
er nyutdannet farmasøyt fra Oslo. Elin har erfaring om utvikling av apotektjenester og farmasøytsamtale med gravide fra hennes mastergradsarbeid. Hun har jobbet på apotek siden 2013, og starter som doktorgradsstipendiat i klinisk farmasi/samfunnsfarmasi ved UiO fra og med høsten 2018.

   Hilde Frøyland
, cand. pharm fra UiO 1992. Jobber som sykehusfarmasøyt og klinisk farmasøyt i psykiatrien på Diakonhjemmet Sykehusapotek. Jobber mye med pasientkommunikasjon, etikk og psykisk helse.   

Ingvil Holth
er utdannet cand. pharm fra Uppsala Universitet. Hun har vært ansatt i Pfizer Norge AS siden 2001, der hun har erfaring fra ulike jobber bla registrerings medarbeider, CRA og legemiddelkonsulent. I dag er Ingvil ansatt som produktsjef og har blant annet ansvar for å bidra til å sikre riktig bruk av Pfizers brystkreftlegemiddel.


   Irja Alainezhad Kjærvik
ble utdannet farmasøyt ved Universitetet i Tromsø i 2015 og har siden jobbet som klinisk farmasøyt. Hun har fra Sykehusapoteket i Kristiansund erfaring fra ortopedisk avdeling og undervisning av helsepersonell og pasienter. I dag er hun ansatt ved Sykehusapotekene Oslo hvor hun har en stilling i IMM-senteret og jobber som klinisk farmasøyt på Thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål sykehus.
   Janne Kutschera Sund
er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1996. Hun har tidligere jobbet ved Sykehusapoteket i Trondheim og på Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital. Fra 2005 har hun arbeidet i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, nå som fagsjef klinisk farmasi. I tillegg har Janne en bistilling som universitetslektor tilknyttet masterutdanningen i farmasi ved NTNU.


   


Karin Svensberg
er master i farmasi fra Uppsala Universitet 2011 og Ph.D. fra Universitetet i Oslo 2017. Avhandlingen fokuserer på farmasøytens profesjonelle rolle og kommunikasjonsutdanning av nordiske farmasistudenter. Hun har jobbet i primær- og sykehusapotek i Sverige og Norge. Karin har vært ansatt som førstelektor ved Farmasøytisk Institutt etter ferdig doktorgrad. Fra september 2018 er hun ansatt ved farmasiutdanningen ved OsloMet.


   
  Kirsten K. Viktil er utdannet cand.pharm fra UiO i 1983, og har en doktorgrad innen klinisk farmasi fra 2007. Hun jobber blant annet innen feltet reumatologi og geriatri. Hun har en II’er stilling som førsteamanuensis på Farmasøytisk institutt og har der ansvar for flere kurs innen klinisk farmasi. Utgitt lærebok i Klinisk farmasi.

   Kristian Svendsen
, er master i Farmasi fra UiT og har jobbet ved RELIS, NTNU, EMA og Sykehusapotek Nord og han er nå førsteamanuensis ved institutt for Farmasi, forskningsgruppe klinisk farmasi og farmakoepidemiologi. Han jobber til daglig med studier som bruker legemiddelforbruksdata fra reseptregisteret og har en doktorgrad som omhandlet opioidbruk i Norge.
   Ragnar Gåseby
er utdannet cand. pharm fra UiO i 1983 og har lang og bred erfaring fra legemiddelindustrien. Han har jobbet over 20 år i MSD både nasjonalt og ikke minst globalt med ledende stillinger innen digital kommunikasjon og markedsføring. Etter MSD var han General Manager i Aptus Health International, basert i Paris, et firma som utvikler og selger digitale informasjonstjenester til life science industrien rettet mot helsepersonell i EU landene. Fra 2018 har han trappet ned sin yrkesaktive karriere innen farmasien.
   
  Rebwar Saleh er utdannet master i farmasi fra universitetet i Tromsø 2013. Han har siden da jobbet innen apotek, undervisning, kvalitetssikring og farmasøytisk rådgivning. Nå jobber han ved sykehusapotekene i Oslo, klinisk med barn ved Ullevål sykehus. Rebwar har også siden studenttiden vært engasjert og delaktig i organisasjonsarbeid og har sittet i styrer for NoPSA og EPSA. Nå er han styremedlem i NFS.

   

 
Rønnaug Larsen er cand.pharm fra UiO 1992, og har siden 2017 vært leder av Norges Farmaceutiske Forening. Hun har tidligere blant annet jobbet som apotekfarmasøyt, apoteker, opplæringssjef i Apokjeden, universitetslektor og kvalitetssjef-apotek i NMD, samt at hun var daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap 2009-2013.   

 

Tran Nguyen
er nyutdannet farmasøyt fra UiO sommeren 2018. Hun har jobbet i apotek siden 2014, og jobber nå som bestyrer for Apotek 1 Ørnen Larvik. Under studietiden var hun aktiv i flere foreninger, blant annet NoPSA, den nasjonale foreningen for farmasistudenter, som hun nå er leder for.


   
  Viyan Tarin er utdannet ved UiO i 2012 og har erfaring som sykehusfarmasøyt og informasjonsfarmasøyt på Vitusapotek Jernbanetorget. I dag er hun apoteker for Apotek 1. Viyan er en av adminene på Farmasigruppen på Facebook . Det er via den siden hun i hovedsak har vist sin store interesse og engasjement for farmasi.