Workshops - nytt i år!
 

Workshops - nytt i år!

 
Workshops

NFS tilbyr for første gang workshops på Farmasidagene! Tusen takk til Apokus, Relis Sør-Øst og Forskningsrådet/Innovasjon Norge/SPARK Norway som stiller opp!

Det er bindende påmelding til workshop´ene, da hver kun tar 25 deltagere. Det er prinsippet første mann til mølla som gjelder. Skulle det være plasser igjen er det mulig å melde seg på helt frem til kongressen og også under selve kongressen. Du må melde deg på til workshop i påmeldingsskjemaet til Farmasidagene. Skulle det være plasser igjen vil det bli anledning til å melde seg på under selve kongressen.

Nederst på siden presenterer vi de som er ansvarlige for workshop´ene.

Apokus:

Tren på å omsette teori til praksis. Vi skal manipulere legemidler, regne ut riktige doser og trene på god veiledning. Hvert tema varer i en time, og du er velkommen til å delta på ett eller flere temaer. Se programmet nedenfor for hvilke tidspunkter treningslaben finner sted.
Se pdf av invitasjonen her


Trygg «herjing » med legemidler

Eldre kan ha svelgevansker og barn kan ha behov for kun en delmengde av en tablett eller kapsel. Kan man dele/knuse eller finnes det alternative formuleringer? Lær om trygg manipulering gjennom resepteksempler og «herjing» i praksis.

Workshopen ledes av: Cathrine Kjeldby-Høie, klinisk farmasøyt, SAO og tidl. kursutvikler i Apokus, og Susanne Ankarstrand, utviklingsfarmasøyt, Apokus
Varighet: 1 time


Ekvianalgetiske doser

Hva er riktig oppstartsdose hvis en pasient har brukt Paralgin Forte og skal bytte til et sterkere opioid? Hvordan finne ut om reseptene på opioider er innenfor vedtaket for refusjon? Vi skal trene på å slå opp informasjon og regne ut riktige doser.

Workshopen ledes av: Kristian Svendsen, Førsteamanuensis ved UiT, og Elin Rugnes Andersen, Leder kompetanseutvikling, Apokus
Varighet: 1 time


Migrenepasienten


Hvordan kan du som farmasøyt hjelpe de som plages med migrene, både i selvvalget og ved reseptekspedisjon? Få konkrete tips fra en av Norges fremste eksperter, og bruk disse tipsene når vi skal trene på ulike pasientkasus.

Workshopen ledes av: Tine Poole, allmennlege og spesialist i hodepinesykdommer, Volvat Hodepinesenter, og Karine W. Ruud, utviklingsfarmasøyt, Apokus
Varighet: 1 time

Relis Sør-Øst:

Legemidler til gravide og ammende – hvordan finne informasjon og hvordan gi balanserte råd.

I denne workshopen ønsker vi å fokusere på problemstillinger som farmasøyter i apotek støter på i møte med gravide og ammende som skal bruke legemidler. Hovedfokus vil være på legemidler i selvvalg mot vanlige plager, behandling av smerte og risikokommunikasjon. Vi vil belyse temaene gjennom presentasjoner, caser og diskusjoner.
Workshopen er primært beregnet på farmasøyter i apotek, men kan også være nyttig for andre som er interessert i fagfeltet.

Workshopen ledes av: Gro C. Havnen, Anne Katrine Eek, Helle Tjønn Lindland
Varighet: 3 timer

Forskningsrådet/Innovasjon Norge/SPARK Norway:

Kræsjkurs i kommersialisering av forskning
- Slik skaffer du midler til å videreutvikle egne ideer


For deg som går med en gründer i magen og som brenner for å skape nye løsninger for pasienter og samfunnet. Her vil du få innblikk i mulige støtteordninger i form av rådgiving og finansiering. Et lavterskeltilbud til deg som jobber i akademia, sykehus, instituttsektoren og mindre oppstartselskaper og som er nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes.

Workshopen ledes av:
SPARK Norway – hvordan få mer innovasjon fra forskningen? Morten Egeberg, administrativ leder, UiO, Livsvitenskap og leder av SPARK Norway
Forskningsrådet – forsknings- og innovasjonstilskudd til gode ideer, Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon, Forskningsrådet
Innovasjon Norge - råd og tilskudd til innovative oppstartselskaper, Hanne Mette Dyrlie Kristensen, seniorrådgiver helse, bioteknologi og medtek, Innovasjon Norge
Varighet: 1 timer

Torsdag 8. november

Kl 11.15 – 12.15
Apokus treningslab: Trygg «herjing » med legemidler 
v/ Cathrine Kjeldby-Høie, Sykehusapoteket Oslo, og Susanne Ankarstrand, Apokus

Kl 14.00 – 15.00
Apokus treningslab: Migrenepasienten 
v/ Tine Poole, Volvat, og Karine W. Ruud, Apokus

Kl 16.05 – 17.00
Apokus treningslab: Ekvianalgetiske doser 
v/ Kristian Svendsen, Universitetet i Tromsø, og Elin Rugnes Andersen, ApokusFredag 9. november

Kl 9.00 – 10.00
Apokus treningslab: Trygg «herjing » med legemidler 
v/ Cathrine Kjeldby-Høie, Sykehusapoteket Oslo, og Susanne Ankarstrand, Apokus

Kl 10.00 – 13.00
RELIS Sør-Øst: Legemidler til gravide og ammende – hvordan finne informasjon og hvordan gi balanserte råd
v/ Gro C. Havnen, Anne Katrine Eek, Helle Tjønn Lindland

Kl 11.15 – 12.15
Apokus treningslab: Ekvianalgetiske doser 
v/ Kristian Svendsen, Universitetet i Tromsø, og Elin Rugnes Andersen, Apokus

Kl 11.30 – 12.30
Kræsjkurs i kommersialisering av forskning – Slik skaffer du midler til å videreutvikle egne ideer
v/ Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet, Hanne Mette Dyrlie Kristensen, Innovasjon Norge, og Morten Egeberg, SPARK Norway

Kl 14.15 – 15.15
Apokus treningslab: Migrenepasienten 
v/ Tine Poole, Volvat, og Karine W. Ruud, Apokus

Anne Kjersti Fahlvik, cand.pharm, dr.philos. Har jobbet med FoU i Nycomed Imaging i Oslo, Nycomed Salutar i USA, ledet oppstartselskap innenfor biosensorikk og er nå divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet med ansvar for stor helseportefølje.
Cathrine Kjeldby-Høie er utdannet Cand.pharm fra UiO (2001) og har en master i klinisk farmasi fra University of Strathclyde (Skottland). Hun har lang erfaring som sykehusfarmasøyt og klinisk farmasøyt i tverrfaglig team på barneavdeling. Cathrine har også i flere år jobbet for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. De to siste årene har hun vært utviklingsfarmasøyt i Apokus, men er nå tilbake som klinisk farmasøyt på sykehusapoteket Oslo.
Elin Rugnes Andersen er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo. Elin har erfaring fra primærapotek og sykehusapotek, og jobbet 10 år ved Boots hovedkontor med fag, kvalitet og opplæring. Elin er leder for kompetanseutvikling i Apokus, og leder e-læringsproduksjonen og utvikling av ulike opplæringskonsepter for apotekansatte.
Hanne Mette D Kristensen er seniorrådgiver i Innovasjon Norge, og jobber med finansiering, internasjonalisering og vekst for selskaper innenfor helseindustri. Hun har lang industriell erfaring og har selv vært med på å starte og lede flere oppstartselskaper. Hun bidrar med innsikt i prosesser rundt start av selskap, strategi og forretningsplan, utviklingsplan for produktet du lager, offentlig og privat finansiering mm.
Karine Wabø Ruud er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo. Karine har doktorgrad i samfunnsfarmasi, og erfaring fra primærapotek og undervisning ved apotekteknikerlinje. Karine jobber som utviklingsfarmasøyt i Apokus, både med e-læringskurs og tjenester som innføres i apotek. Karine har blant annet jobbet med evaluering av tjenesten Inhalasjonsveiledning og med innføring av tjenesten Medisinstart.
Kristian Svendsen, er Master i Farmasi fra UiT og har jobbet ved RELIS, NTNU, EMA og Sykehusapotek Nord og han er nå førsteamanuensis ved institutt for Farmasi, forskningsgruppe klinisk farmasi og farmakoepidemiologi. Han jobber til daglig med studier som bruker legemiddelforbruksdata fra reseptregisteret og har en doktorgrad som omhandlet opioidbruk i Norge.
Morten Egeberg er administrativ leder i UiO:Livsvitenskap og leder av SPARK Norway. Han har ansvar for innovasjonsarbeidet i Universitetet i Oslos store satsing på livsvitenskap, UiO:Livsvitenskap. Morten har etablert innovasjonsprogrammet SPARK Norway der for å få mer innovasjon ut av forskningen. Tidligere har han jobbet 15 år i global livsvitenskap industri.
Susanne Ankarstrand er utdannet Cand.pharm fra UiO (1997). Hun har lang arbeidserfaring fra primærapotek som apoteker og har i tillegg erfaring innen legemiddelgjennomgang, farmasøytisk tilsyn og undervisning for ulike grupper helsepersonell.
Tine (Anne Christine) Poole er allmennlege med spesiell interesse fro hodepine og migrene. Hun har selv hatt migrene siden 12 års alderen. I 1995 startet hun Migreneklinikken på Sjølyst, og siden januar 2014 har hun vært tilknyttet Sandvika Nevrosenter og siden april 2018, Volvat Hodepinesenter (Volvat Medisinske Senter). I 2011 utga hun boken "Migrene". Tine har vært primary investigator for flere kliniske forskningsstudier om hodepine. Hun var styreleder i Norsk Hodepineselskap 2015-2017, og initiativtaker til Hodepine Norge - foreningen for deg med migrene og andre hodepinesykdommer.