Farmasidagene 2007
 

Farmasidagene 2007

 

Torsdag 25. oktober kl. 12.00 - 17.00

Satellittsymposium: Kroppen vår;
i spennet mellom oppussingsobjekt, kilde til innsikt og mellommenneskelig kommunikasjon


12.00   Velkommen, åpning
Johan Holst, seniorforsker, Folkehelseinstituttet 
12.15   Vekt og overvekt; målt størrelse og egen erfaring
Gro Rugseth, stipendiat,
Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 

12.45  
 Kropp, kosthold, kunnskap og makt
Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør,
Sosial og helsedirektoratet 
13.15   Prioritér kroppen din - finn motivasjon og glede i fysisk
aktivitet!
Kirsti Bjerkan, klinisk ernæringsfysiolog og helse- og
treningspedagog, Aker universitetssykehus HF 
13.35   Pause med rundstykker 
14.20   Tilværelsen med spiseforstyrrelse
Sissel Aspevik 
14.40    Idrett for alle; en sunn sjel i et sunt legeme?
Anne Margrethe Hausken, leder av Idrettsforbundets
utøverkomité, stipendiat, Nasjonalt folkehelseinstitutt 
15.00   Apotek og skjønnhetssalong - konflikt eller synergi?
Mathias Rasch-Halvorsen, apoteker, Vitusapotek Majorstuen 
15.20   Kropp i kulturelt perspektiv
Lysbildeshow: ("Kroppsbevissthet og -forståelse;
i kunsthistorien og på internett") 
15.35   Pause uten servering 
16.00   Kabaret med S-M-XL
Artistgruppen "Small-Medium-XLarge"
Ina Johanne Breivik, Vibecke Haagensen, Astrid Overaa 
16.30   Ta kroppen på ordet - magi, risiko og mulighet
Finn Skårderud, professor i helse- og sosialfag, Høgskolen i
Lillehammer og overlege i psykiatri, Regionalavdeling for
spiseforstyrrelser, Ullevål universitetssykehus HF 
17.00    Slutt 

Velkommen til felles kafétur (Farmasispinn) på Café Tekehtopa etter symposiet!


Grenseløs farmasi
Fredag 26. oktober kl. 09.00 - 17.00


09.00   Åpning
Ragnar Salmén, leder, Norsk Farmaceutisk Selskap 
 
Møteleder: Pål Rydstrøm, Pfizer AS 
09.05   Når langt borte ikke er mer - hva gjør vi da?
Thorvald Stoltenberg, president i Norges Røde 
09.50
 Tilgang for alle til viktige legemidler - visjon eller virkelighet?
Kari Bremer, seniorrådgiver, Statens legemiddelverkKors 
10.15   Academica and traditional medicine - hand in hand for better health
Drissa Diallo, professor, Universitetet i Bamako, Mali 
10.40    Pause 
11.15   The threat of counterfeiting
David Shore, security manager, Pfizer AS 
12.00   Forfalskninger av legemidler - hvordan møter vi dette?
Tove Gullstein Jahr, avdelingsdirektør, Statens legemiddelverk 
12.20
 
  Privat import av legemidler - hva ser vi og hva gjør vi?
Viggo Elsvik, rådgiver, Toll- og avgiftsdirektoratet 
12.40   Lunsj og utstilling 


Seksjonsforedrag i følgende seksjoner:
OBS! Detaljert program for seksjonene foreligger senere.


Apotek- og samfunnsfarmasi, seksjonsledere:
Kari Svane Mellbye, kari.mellbye@apotek.no
Tonje Krogstad, tonje.krogstad@farmasi.uio.no  
Farmasihistorie
Seksjonsleder Gunvor Solheim, gunsol@online.no  
Forskning og utvikling
Seksjonsleder Hege S. Christensen, h.s.christensen@farmasi.uio.no  
Industri og regelverk
Seksjonsleder Anita Jusnes, anita.p.jusnes@gsk.com  
Sykehusfarmasi
Seksjonsleder Laila Irene Bruun, laila.irene.bruun@radiumhospitalet.no  
Internasjonalt arbeid
Seksjonsleder Martin Bjerke, martin.bjerke@legemiddelverket.no  
Posterseksjon
Seksjonsleder Wenche Strømhaug, wenche.stromhaug@sykehusapotekene.no  
Velkommen til Pølsefest i spiseriet Henrik etter seksjonsforedragene! 

Apotek- og samfunnsfarmasi (Sal A)
- Seksjonsledere Kari Svane Mellbye og Tonje Krogstad


14.15   Fra kronisk eksem til eksistensiell tomhet
Espen Kolberg og Arnt Stabell-Kulø 
14.30   www.helsebiblioteket.no - fri tilgang til nyttig og kvalitetsvurdert kunnskap
Anne Hilde Røsvik 
14.45   Opplevd kompetanse hos apotekpersonalet har sammenheng med positive utfordringer og klaree roller
Tone Morken 
15.00   Bare et tastetrykk unna! Systematisk og oppdatert faglig informasjon på egenomsorg i Apotek 1
Åse Ertesvåg 
15.15   Hvem vet hva om hva? Kompetanse på alvor - omfattende nasjonal kompetansekartlegging i Apotek 1
Margrethe Sunde og Randi Stabben Schei 
15.30   Pause 
15.45   En positiv erfaring! To farmasøyters opplevelser av legemiddelsamtaler i apotek
Inger Helen Kvernmo og Trine Klemetsrud 
16.00   Validering av et nytt verktøy for legemiddelgjennomganger i apotek
Cecilie Haukereid 
16.15   Avvik på resepter til pasienter utskrevet fra sykehus
Silje Søviknes 
16.30   Ny blåreseptordning - hva betyr det for meg?
Elisabeth Bryn 
16.45   Grenseløs refusjon - utopi eller virkelighet?
Eyvind Berg 
17.00
 Slutt 


Farmasihistorie (Møterom 2)
- Seksjonsleder Gunvor Solheim


14.15   FFF - Farvel til Fortids Farmaci
Verner Andersen 
14.45   Kjøp og salg av norske apotekbevillinger i 1936 og 2001
Yngve Torud 
15.00   Felleskatalogen: 50 år i legemiddelinformasjonens tjeneste
Holger Moe Tørisen 
15.15   Pause 
15.45   Et gammelt legemiddels sorti
Rolf Klevstrand 
16.00   Reiser med en kollega. Henrik Ibsen i utlandet
Henrik Andersgaard 
16.15   Farmasihistoriewiki, et sosialt fellesskap og en plass for formidling
Nina Aldin Thune 
16.30   Urtehagen ved Apotekmuseet på Bygdø, 25 år i år
Berit Smestad Paulsen 
16.45   Slutt 


Forskning og utvikling (Møterom 1)
- Seksjonsleder Hege S. Christensen


14.15   Monitoring of Inosine Monophosphate Dehydrogenase (IMPDH) as a Pharmacodynamic biomarker of Mycophenolic Acid effects in Pediatric Kidney Transplant Recipients
Håvard Thøgersen 
14.30   Biofosfonater i kreftbehandling: Uttrykk og aktivering av matriks metallproteinase-2 fra osteosarkomceller nedreguleres av bisfosfonater
Renate Elenjord 
14.45   In vitro-undersøkelse av statinindusert muskeltoksisitet hos pasienter med påviste statininduserte muskelbivirkninger
Kjersti Hoel
15.00   Ciklosporin A - Utvikling av en farmakokinetisk populasjonsmodell
Live Storehagen 
15.15   Impact of the ultrarapid CYP2C19*17 allele on serum concentration of escitalopram in psychiatric patients
Ida Rudberg 
15.30
 Pause 
15.45   Fotokjemisk internalisering; En ny teknologi for levering av legemidler til cytosol
Anette Weyergang 
16.00   Mucoadhesive hydrogel-kuler av kryssbundet pektin
Ellen Hagesæther 
16.15   Virkestoffers permeabilitet over en liposombasert barriere: En ny metode for å studere passiv diffusjon
Gøril eide Flaten 
16.30   Elektromembranekstraksjon ved lav spenning - utvikling og optimalisering av organiske membraner
Inger Johanne Kjelsen 
16.45   Elektrokinetisk migrasjon over kunstige væskemembraner - et helt nytt konsept for isolering og oppkonsentrering av peptider
Marte Balchen 
17.00  1,5-disubstituted 1,2,3-Triazole analogues of combretastatin A-4 as inhibitors of tubulin
Kristin Odlo 
17.15
 Slutt 


Industri og regelverk (Auditoriet)
- Seksjonsleder Anita Jusnes, FIFN14.15  
 Innledning
Anita Jusnes, FIFN 
14.25
 Kunnskapssenterets arbeid med å følge opp nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 med spesielt fokus på legemidler
Marianne Klemp Gjertsen, Kunnskapssenteret 
14.50  
 Om arbeid i legemiddelkomitéer med kreftlegemidler - utfordringer knyttet til gamle og nye legemidler
Espen Kolberg, Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet 
15.15    Forskningsnyheter - hva skjer på forskningsfronten?
Tilgang til ny behandling for norske pasienter
Einar Wibe, Roche 
15.40   Hvordan få til en god kreftomsorg i Norge? - med spesielt fokus på legemidler
Beate Heieren Hundhammer, Kreftforeningen
16.05   Spørsmål og svar / diskusjon 
16.30   Slutt 


Sykehusfarmasi (Sal D)

- Seksjonsleder Laila Bruun


14.15   Trenger vi NSF?
Laila Bruun 
14.30   Lysstabilitet av parenterale preparater - Del I:
Problemstillinger knyttet til bruksferdige produkter
Solveig Kristensen 
14.45   Lysstabilitet av parenterale preparater - Del II:
Fotostabilisering av legemidler i glukoseløsning
Jørgen Brustugun 
15.00   Lysstabilitet av parenterale preparater - Del III:
Håndtering av lysfølsomme parenterale preparater på sykehus
Jelena Malinovic 
15.15   Kvalitetssikring av legemiddelbruken hos eldre pasienter ved en geriatrisk sengepost
Anne Efjestad 
15.30   Pause 
15.45   Framtidens legemiddeldistribusjon
Terje Wistner 
16.00   Audit som arbeidsmetode ved barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital
Elin Høien Bergene 
16.15   Legedekningen på norske sykehjem avspeiles i legemiddelbehandlingen
Hege Kersten 
16.30   Oppbygging av felles kvalitetsystem i Apotekene Vest HF
- Utfordringer og muligheter
Liv Rustenberg 
16.45   Regionalt samarbeid om riktig legemiddelbruk
Gunn Fredriksen 
17.00   Slutt 


Internasjonalt arbeid (Torghjørnet)
- Seksjonsleder Martin Bjerke


14.15
 
 Kvalitetssikring av legemidler i utviklingsland - norske farmasøyter bidrar
Kjersti Aarskog 
14.30   Mangel på livsviktige legemidler i Malawi
Marit Andrew 
14.45   FUGs Fact Finding Mission i Zambia november 2006
- Funn og anbefalinger
Kåre Storeheier 

15.00  
 Siste nytt om FUGs Zambia-prosjekt
Inger Johanne Ektvedt 
15.15  Slutt 


Posterseksjonen (Mesaninen)
- Seksjonsleder Wenche Strømhaug


www.helsebiblioteket.no
- fri tilgang til nyttig og kvalitetsvurdert kunnskap

Åse Sofie Skjerdal et al. 
Felleskatalogens medisintelefon
Bente Bye Jansen og Holger Moe Tørisen 
Forvirring rundt todelt autorisasjon av farmasøyter fra land utenfor EU/EØS
Lisbeth Trelnes og Karen Marie Ulshagen 
En unik mulighet! - Lansering av den første skreddersydde videreutdanningen for apotektekniker til reseptarfarmasøyt ved HiNT for Apotek 1
Birgitte Lilletvedt 
Apotekerrollen før og nå
Anne Marie Horn 
Organisasjonsteori - verktøykasse for analyse av reseptintervensjonspraksis i apotek
Ingunn Mandt, Anne Gerd Granås og Anne Marie Horn 
Ta feil på alvor! Elektronisk verktøy til hjelp og forenkling i apotek
Ellen Karine Ous 
Glem morter og pistill - prøv hjelperen som gir deg kremen av kremen
Kari Husabø et al. 
Legemiddelgjennomganger på dialyseavdelingen ved Ålesund sjukehus
Randi Hukari 
Characterisation and quantification of pharmaceutical care delivery to hospital impatients
Helge Ovesen et al. 
In vitro mucoadhesion of pectins in solution and as free films
Ellen Hagesæter, Marianne Hiorth og Sverre Arne Sande 
Utarbeidelse av EU monografier/kunnskapsoppsummeringer for plantedroger
Asefeh Moradi, Gro Fossum og Karl Egil Malterud 
The medisinal herb black elder (Sambucus nigra L.)
Torun Helene Aslaksen, Berit Smestad Paulsen og Hilde Barsett 
A novel polysaccharide containing 35 % native methylated monosaccharides from the bark of the Malian medicinal tree Cola Cordifolia (Sterculiaceae)
Berit Smestad Paulsen et al. 
Traditional use of five medicinal plants in the Dioila and Sikasso regions in Mali
Ingvild Austarheim 
Pharma aide Mali-Norvége
Anne Sveaass et al. 
Patentlovgivning
Ida B. Pedersen et al. 
Farmasøyter Uten Grenser
Ane Funderud, Ellen Øyehaug og Linn Merete Huse 
Norsk forening for farmakoepidemiologi (DURG Norge)
Ingebjørg Buajordet 
Norsk Farmasihistorisk Museum
Ragna Kure og Trygve Fjeldstad 

Lørdag 27. oktober kl. 09.00 - 15.30


09.00   Åpning
Ragnar Salmén, leder, Norsk Farmaceutisk Selskap 
09.05   "Årets farmasøyt", tildeling av pris
Anne Markestad, leder, Norges Farmaceutiske Forening 
09.15   Overrekkelse av Det Giftige Kors 
   
Møteleder: Britt Wolden, Vitusapotek AS 
09.25   Pharmacy in Europe - where are we going?
Rob Darracott, Chief Executive, Company Chemists' Ass., UK 
09.55   Pharmaceutical Services in Community Pharmacies -
Australian experience
Simon Bell, Senior lecturer, University of Helsinki 
10.25    Pause 
11.00   Helsetjenester i apotek
Agnes Gombos, seniorrådgiver, Apotekforeningen 
11.30   Farmasøyten - legens og pasientens rådgiver
Mette Maia Bredal Irgens, klinisk farmasøyt,
Diakonhjemmets sykehusapotek 

12.00  
 Utdeling av Weifas posterpris
Jon Brynildsrud, markedsdirektør, Weifa AS
Utdeling av priser for beste seksjonsinnlegg
Ragnar Salmén 
12.20   Lunsj og utstilling  
13.25.    Tur retur Skøyen - New Jersey, en utradisjonell yrkeserfaring
Ingrid Wiik, tidligere konsernsjef, Alpharma Inc 
13.55    "Er i farta" - fra idé til bedrift
Tove Flem Jacobsen, VP Market Strategy, Clavis
Pharma ASA 
14.25   Hvordan få 100 millioner kroner i julegave til forskning?
Harald Stenmark, leder av Senter for kreftbiomedisin,
Radiumhospitalet-Rikshospitalet HF 
14.45  Sjukt
Are Kalvø, skribent, tøysekopp, radioprogramleder og
apotekkunde 
15.30   Slutt