Farmasidagene 2009
 

Farmasidagene 2009

 

Farmasidagene 2009 gikk av stabelen torsdag 5. - lørdag 7. november 2009 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Oslo.


Den 5.november inntraff to høydepunkter i norsk farmasi; Årets Farmasidager startet, og norske apotekfarmasøyter fikk i rekordfart rekvireringsretten for oseltamivir og zanamivir.

Kortsiktig sett gav startdatoen for rekvireringsretten selvsagt utslag for deltakerantallet på årets Farmasidager, ved at apotekkjedene trakk alle sine deltakere for å sikre apotek-bemanningen. På grunn av de alvorlige konsekvensene ”Svineinfluensa” kan ha for enkelte var det imidlertid viktig at ordningen kom i gang så fort som mulig.

Rekvireringsrett for farmasøyter er en etterlengtet utvikling for norsk apotekfarmasi. Og den gode måten denne er blitt håndtert på av personalet ute i apotekene gir kanskje grobunn for at det på sikt kan bli en utvidelse av ordningen?

På Farmasidagene deltar det farmasøyter fra alle deler av norsk farmasi. Så selv om apotekfarmasøytene glimret med sitt fravær gikk programmet av stabelen som planlagt. På de tre dagene deltok det henholdsvis rundt 100 farmasøyter på torsdag, rundt 400 på fredag og rundt 200 på lørdag. Så det var likevel en anselig mengde farmasøyter som fikk oppdatert seg, og gjorde sitt til at også årets dager ble vellykkede.

Nedenfor finner du programoversiktene og noen av innleggene som ble avholdt. Det er dessverre ikke anledning til å legge ut alle innlegg. Du kan eventuelt henvende deg til farm-sel@online.no dersom det er et spesielt innlegg du gjerne vil ha tak i.

Emnet for Satellittsymposiet torsdag var "Sjelen vår!"


Hva rører seg i oss mennesker? Hvordan lever vi med det og hva skjer når vi ikke klarer det.

Tast her for å få opp programmet for torsdag 05.11.09

Hovedtema fredag og lørdag var Pasientsikkerhet.

Tast her for å få opp programmet for fredag 06.11.09
Tast her for å få opp programmet for lørdag 07.11.09Helsedirektør Bjørn-Inge Hansen hadde innledningsforedraget "Samhandlingsreformen- hvorfor trengs en slik reform? Hvordan arbeider offentlige etater med dette?". Han benyttet også anledningen til å takke farmasøytene for den gode jobben de hadde gjort i forbindelse med innføringen av farmasøyters rekvireringsrett for oseltamivir og zanamivir.
Lederen av EMEA (European Medicines Agency) Thomas Lönngren snakket om "Kontrollen av läkemedel inom EU-EES området- i dag och i framtiden". Her finner du innlegget.


Fra kl 14.15 fredag 06.november var det frie foredrag under de forskjellige seksjonene;


Seksjon for Apotek- og samfunnsfarmasi

Program
Beste innlegg ble holdt av Hedvig Nordeng, Fagområde samfunnsfarmasi, Avdeling for farmasi, Universitetet i Oslo med ”Hvordan oppfattes risiko ved bruk av legemidler og andre substanser i svangerskapet?” Her finner du innlegget.

Seksjon for Farmasihistorie
Program
Beste innlegg ble holdt av Kjell Erik Andersen med ”Kuriosa i en farmasihistorisk boksamling”. Innlegget kan dessverre ikke legges ut her fordi det trolig skal publiseres i Cygnus.

Seksjon for Forskning og utvikling
Program
Beste innlegg ble holdt av Anne Vestrheim, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, med ”Neonatal allo immune trombocytopeni (NAIT); Når mors antistoffer angriper”. Innlegget kan dessverre ikke legges ut fordi det venter på publisering.

Seksjon for Industri og regelverk
Program
Beste innlegg ble holdt av Katrine Edvardsen Espantaleón – jurist - Helsedirektoratet Om medisinsk utstyr – under hovedtema med ”Ulike krav til liknende produkter – Plantebaserte legemidler – kosttilskudd – medisinsk utstyr - samme sikkerhet?” Her finner du innlegget.

Seksjon for Internasjonalt arbeid

Program
Beste innlegg ble holdt av Kirsten Myhr med ”Tilgang til essensielle legemidler i fattige land - kan nye initiativ hjelpe?” Her finner du innlegget.

Seksjon for Sykehusfarmasi
Program
Beste innlegg ble holdt av Heidi Skjønhaug Hopen, Avdeling for farmasi, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, med ”Generisk substitusjon av legemidler på sykehus”. Innlegget kan dessverre ikke legges ut fordi det venter på publisering.

Studentseksjonen NB! Ny av året
Program
Ikke valg av beste innlegg ved denne seksjonen, men valgte å plukke ut Stine Figenschau og Stine Haustreis, farmasistudenter ved Universitetet i Tromsø, med ”Audit av informasjonsbehovet til p-pillebrukere” Her finner du innlegget.

Posterseksjonen hadde 20 postere
PosteroversiktChristine Koht avsluttet Farmasidagene 2009 med blant å avsløre hvilke egenskaper hun hadde funnet ut farmasøyter bør ha. Her finner du oversikten hennes.
Hun introduserte også en "Grunnpakke i farmasøytisk ros", som hun mente vi burde gjøre mer av. Grunnpakken finner du her.

Weifas posterpris
Posterprisen på kr 6000 deles ut for beste vitenskapelige poster. Bedømmelseskomitéen vurderer posterne bl.a. ut fra: Visuelt inntrykk, faglig innhold, herunder samsvar mellom overskrift og innhold, beskrivelse av hensikten med prosjektet, logisk innhold og overensstemmelse mellom abstract og innhold i posteren.Vinnere på Farmasidagene 2009 ble "Informasjonskilde om urter" av Gro Fossum (Legemiddelverket), Anne-Cecilie Østensvig (Farmasøytisk instiutt, UiO) og Karl Egil Malterud (Farmasøytisk institutt, UiO).

Det Giftige Kors - Crux venenifera

Norsk Farmasøytisk Selskap utdeler ordenen Det Giftige Kors for å belønne fremragende innsats for norsk farmasi, utmerkede tjenester eller arbeider innen den norske farmasøytiske etat. Ordenen deles ut på Farmasidagene.På Farmasidagene 2009 ble Crux venenifera tildelt Marit Andrew og Leif-Victor Oppedal.

"Årets farmasøyt"
Norges Farmaceutiske Forening tildeler utmerkelsen "Årets farmasøyt".
Årets Farmasøyt 2009 ble Vigdis Frost Lied, Diakonhjemmets sykehusapotek.