Farmasidagene 2010
 

Farmasidagene 2010

 

Farmasidagene 2010 ble i år arrangert 28.-30.oktober i Oslo Kongressenter, Folkets Hus


På årets Farmasidager deltok rundt 735 farmasøyter og 54 utstillere fra ulike deler av norsk farmasi. Det ble avholdt 69 faglige innlegg fordelt på 1 satellittsymposium, 2 fellesprogram og 7 ulike fagseksjoner. I tillegg hadde posterseksjonen 28 postere.

Nedenfor finner du programoversiktene og noen av innleggene som ble avholdt. Klikk på linken for innlegget for å få opp presentasjonen. Det er dessverre ikke anledning til å legge ut alle innlegg. Du kan eventuelt henvende deg til post@nfs.no dersom det er et spesielt innlegg du gjerne vil ha tak i.

Satellittsymposiet torsdag 28.oktober hadde fokus på
Bruk og misbruk av rusmidler - legemidlers andel av problemet og plass i rehabiliteringen
Programmet finner du HER (pr 29.09.10)Foto: vg.no

Her presenterte Thorvald Stoltenberg resultater fra "Stoltenberg-utredningen".
Klikk HER så får du opp rapporten

Andre innlegg var blant annet

"Nevrobiologiske mekanismer knyttet til rus, avhengighet og avvenning" Jørg Mørland, divisjonsdirektør, Folkehelseinstituttet

"Nye retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering (LAR)" Gabrielle Welle-Strand, seniorrådgiver, Helsedirektoratet


Årets tema fredag 29.oktober og lørdag 30.oktober var


Riktig legemiddelbruk – for hvem?

Det overordnede målet for legemiddelpolitikken i Norge er riktig legemiddelbruk, både medisinsk og økonomisk. Årets Farmasidager satte fokus på ulike aspekter for riktig legemiddelbruk både i forhold til hva dette er, hvordan det offentlige vurderer og bidrar, hvordan pasienter ser på dette, og hvordan vi som farmasøyter kan bidra på best mulig måte.

Fellesprogrammet for fredag 29.oktober finner du HER

"Hva vet man om riktig bruk når et legemiddel godkjennes?" Eva Skovlund, seniorrådgiver, Medisinsk seksjon, Legemiddelverket

"Har blåreseptstatus betydning for riktig legemiddelbruk?" Kristin Svanqvist, seksjonssjef, avd. for legemiddeløkonomi, Legemiddelverket


Fellesprogrammet for lørdag 30.oktober finner du HER

"Når dosen er for høy eller preparatet feil." Berit Muan, seksjonssjef, avd. for giftinformasjon, Helsedirektoratet

"www.legemiddelbruk.no" Elin Høien Bergene, sykehusfarmasøyt, Sykehuset i Trondheim

"Apotekets plass i helsetjenesten år 2020" Hilde Ariansen, konst. fagdirektør, Apotekforeningen
Foto: Wenche Strømhaug

Styreleder i Norsk Farmasøytisk Selskap, Britt Wolden, foretok den offisielle åpningen av Farmasidagene 2010.Foto: Wenche Strømhaug

Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie, hadde innledningsfordraget "Riktig Legemiddelbruk- fra et politisk ståsted".

Fredag 29.oktober var det etter felleprogrammet frie seksjonsforedrag.
Under hver seksjon ble det kåring av beste innlegg. Vinnerene vant fri deltakelse på Farmasidagene 2011.

Program seksjon Apotekfarmasi (pr 29.09.10)
Beste innlegg var ”Originalpreparater og generika - hvor likt er ulikt?” Pernille Harg, Øyvind Holte og Ine Skotheim, Legemiddelverket.

"NORGEP-kriteriene- et verktøy for riktigere legemiddelforskrivning til eldre." Sture Rognstad, Allmennmedisinsk forskningsenhet, UiO

"Da farmasøytene slo til!" Agnes Gombos, seniorrådgiver, Apotekforeningen

Program seksjon Farmasihistorie (pr 23.09.10)
Beste innlegg var "Historien om planten som ble utryddet på Fillefjell, Gentianae Purpurea" Henrik Andersgaard, pensjonist. (Innlegget kan dessverre ikke publiseres her).

Program seksjon Forskning og utvikling (pr 14.10.10)

Beste innlegg var ”Kan kultiverte planter erstatte viltvoksende medisinplanter?” Kari T. Inngjerdingen, Farmasøytisk institutt, UiO

Program seksjon Industri og regelverk (pr 23.09.10)
Beste innlegg var ”Hvem stoler pasientene på, og med god grunn?” Arne Ketil Hafstad, leder av sentralstyret, Landforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Bidrar Legemiddelverkets tilsyn med markedsføring til god legemiddelinformasjon?Bente Jerkø, seniorrådgiver, Legemiddelverket

Program seksjonen Internasjonalt arbeid (pr 23.09.10)
Beste innlegg var ”Riktig legemiddelbruk i Mali- studentinnsatsen til FUG gir resultater” Lisbeth Damlien, medlem i Studentstyret FUG

"FUGs prosjekt i Zambia- en oppdatering etter fjerde utreise" Hege Amundsen, Vitusapotek Volvat, Oslo

Program Studentseksjonen (pr 23.09.10)
Beste innlegg var ”Hospitering i Tsjekkia” Hilde-Gunn Meland og Morten Jægervand, studenter, Institutt for farmasi, UiT

"Gjennomføring av audit i apotek - nytte vs risiko" Maja Thommesen Nesjan, Irina Bilto og Kristine Hammer Løitegaard, studenter, Institutt for farmasi, UiT

"Obligatorisk semester i England"Andreas Drangevåg, student, Senter for farmasi, UiB


Program seksjon Sykehusfarmasi (pr 29.09.10)
Beste innlegg var ”Teknisk i Telemark! Status for automatisering av legemiddelflyt ved Sykehuset i Telemark” Bente Hayes, Sykehusapotekene Sør-Øst

"Riktig og sikker legemiddelbruk i Helse Sunnmøre - legemiddelinformasjonsoverføring" Anne-Lise Sagen Major, Sjukehusapoteket i Ålesund

Posterseksjon(pr 07.10.10)
Det var meldt inn 29 postere til posterseksjonen.
Tradisjonen tro ble Weifas posterpris delt ut til beste vitenskapelige poster. I år var posterprisen på hele kr 10.000.
Bedømmelseskomitéen vurderer posterne blant annet ut fra visuelt inntrykk, faglig innhold, herunder samsvar mellom overskrift og innhold, beskrivelse av hensikten med prosjektet, logisk innhold og i overensstemmelse mellom abstract og innholdt i posteren.

Vinneren av Weifas posterpris på Farmasidagene 2010 ble "Prevalence, incidence and persistence of etanercept and adalimumab in Norway 2004-2009" av Milada Mahic, Svetlana Skurtveit, Randi Selmer, Marit Rønning og Kari Furu, Folkehelsa. Se bilde under.Foto: Wenche Strømhaug

Det Giftige Kors - Crux venenifera
Norsk Farmasøytisk Selskap tildeler ordenen Det Giftige Kors for å belønne fremragende innsats for norsk farmasi, utmerkede tjenester eller arbeid innen den norske farmasøytiske etat.

På Farmasidagene 2010 ble Crux venenifera tildelt Nina Refsum (t.v.) og Gunvor Solheim.Foto: Privat

"Årets farmasøyt"
Norges Farmaceutiske Forening tildeler utmerkelsen "Årets farmasøyt" under Farmasidagene.

Årets farmasøyt 2010 ble Astrid Gilje Hageler, Trondheim. Årets farmasøyt 2010 ses her til venstre for leder i Norges Farmaceutiske Forening, Tove Ytterbø.Foto: Wenche Strømhaug

Farmasidagene 2010 ble avsluttet av vår alles kjæreTrond Viggo med en oppfordring om å "Tenke sjæl".Foto: vg.no