Farmasidagene 2011
 

Farmasidagene 2011

 

Farmasidagene 2011 ble arrangert 2.- 4. november 2011 i Oslo Kongressenter Folkets Hus


På årets Farmasidager deltok rundt 650 farmasøyter og 57 utstillere fra ulike deler av norsk farmasi. Det ble avholdt 67 faglige innlegg fordelt på 1 satellittsymposium, 2 fellesprogram og 7 ulike fagseksjoner. I tillegg var det innmeldt 35 postere til posterseksjonen.

Nedenfor finner du programoversiktene og noen av innleggene som ble avholdt. Klikk på linken for innlegget for å få opp presentasjonen. NB! arbeidet med å legge ut innlegg er ennå ikke ferdigstillt, men det er av ulike årsaker dessverre ikke anledning til å legge ut alle innlegg.

Satellittsymposiet torsdag 02. november: Penga eller livet - hvordan verdsettes et liv?


I akuttsituasjoner eller ved planlagte beslutninger- hva koster og hvem betaler? Er det tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger som råder?

Her finner du SATELLITTPROGRAMMET 02.november

Årets tema for Farmasidagene 2011 var Fremtidens helsetjeneste - en farmasøytisk revolusjon? Hvilke helsetjenester skal tilbys fremover av det offentlige/private? Hvilke helsetjenester vil/skal/bør farmasøytene tilby i og utenfor apotek? Og hvem betaler for dette?


Her finner du FELLESPROGRAMMET 03. november
Her finner du FELLESPROGRAMMET 04. novemberFor sesjonene 03.november:

Apotek og samfunn - Tast HER for å få opp programmet per 27.10.11

LEGEMIDLER UNDER LUPEN - OVERVÅKINGSLISTEN 10 ÅR ved Pernille Harg, seniorrådgiver, Legemiddelverket

TRYGG MAMMAMEDISIN - EN INFORMASJONSTJENESTE FOR GRAVIDE OG AMMENDE ved Trude Giverhaug, leder, RELIS Nord-Norge

FØFLEKKSKANNING I APOTEK REDDER LIV ved Elin Rugnes Andersen, opplæringssjef, Boots Norge

HVORDAN OPPLEVER PASIENTENE AT INNFØRING AV E-RESEPTER PÅVIRKER DERES OVERSIKT OVER GYLDIGE RESEPTER? ved May Kirsten Olsen, Apokjeden AS/HINT

UTVIKLINGSSENTER FOR APOTEK REALISERES ved Christine Frigaard, prosjektleder, Apotekenes Utviklingssenter

FREMTIDENS HELSETJENESTE - EN FARMASØYTISK REVOLUSJON; TAR UTDANNINGENE UTFORDRINGEN? ved Karen Marie Ulshagen, direktør, Farmasøytisk institutt, UiO

SPENNENDE TILBUD I NORD - NYE STUDIEPLANER I FARMASI VED UNIVERSITETET I TROMSØ ved Thrina Lonnechen, leder, Institutt for farmasi, UiT

FORSKRIVNING AV LEGEMIDLER SOM KAN ØKE RISIKOEN FOR UHELDIGE KARDIOVASKULÆRE EFFEKTER HOS HIV-PASIENTER ved Katrine Vollset, Farmasøytisk institutt, UiO

SPESIELLE UTFORDRINGER FOR LEGEMIDDELETTERLEVELSE BLANT FØRSTEGENERASJONSINNVANDRERE FRA PAKISTAN ved Helle Håkonsen, Farmasøytisk institutt, UiO

FARMASØYTENS ROLLE OG ERFARINGER VED LEGEMIDDELGJENNOMGANG I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE I TROMSØ KOMMUNE ved Ellen Riksvold, Vitusapotek Svanen Tromsø


Forskning og utvikling - Tast HER for å få opp programmet per 27.10.11
Industri og regelverk - Tast HER for å få opp programmet per 27.10.11


For sesjonene 04.november:

Farmasihistorie - Tast HER for å få opp programmet per 27.10.11
Internasjonalt arbeid -Tast HER for å få opp programmet per 27.10.11
Sykehusfarmasi - Tast HER for å få opp programmet per 27.10.11
Utdanning og kompetanse (tidl. studentseksjonen) - Tast HER for å få opp programmet per 27.10.11


Posterutstilling både 3.nov og 4.november
Tast HER for å få opp oversikt over posterne per 07.10.11


Det Giftige Kors - Crux venenifera
Norsk Farmasøytisk Selskap tildeler ordenen Det Giftige Kors under Farmasidagene, for å belønne fremragende innsats for norsk farmasi, utmerkede tjenester eller arbeid innen den norske farmasøytiske etat. I 2011 ble Jo Klaveness tildelt ordenen.


"Årets farmasøyt 2011"
Norges Farmaceutiske Forening tildeler utmerkelsen "Årets farmasøyt" under Farmasidagene.
”Årets farmasøyt” 2011 ble tildelt Hilde Frøyland