Farmasidagene 2012
 

Farmasidagene 2012

 

De som ønsker tilsendt slides fra innlegg som ble avholdt på Farmasidagene 2012, kan få dette ved å henvende seg til post@nfs.no

Årets tema torsdag 08.- fredag 09. november i Oslo Kongressenter, Folkets Hus:

LEGEMIDDELFORSYNING - FÅR VI DET VI TRENGER ELLER FÅR VI SOM FORTJENT?


  Klikk her for invitasjonen med program og informasjon per 22.05.12 (Last ned Pdf)  
 Fellesprogram 08.novemberprogram per 02.10.12 (Last ned Pdf)
 Fellesprogram 09.november program per 23.10.12 (Last ned Pdf)

Bakgrunnen for valg av tema er den økende problematikken vi ser både globalt og nasjonalt med svikt i legemiddelforsyningen til befolkningen. Årsakene er sammensatte, og årets Farmasidager belyser hvorfor problemer oppstår- og hva som kan gjøres for å forebygge leveringssvikt.Les også Helsedirektoratets rapport NASJONAL LEGEMIDDELBEREDSKAP - strategi og plan, som kom i mai 2012. (Last ned Pdf)


  Sesjonsprogram 8.november kl 12.30-17.00 
Sesjon for apotek og samfunn program per 24.09.12 (Last ned Pdf)

Sesjon for industri og regelverk program per 29.10.12 (Last ned Pdf)
Sesjon for utdanning og kompetanse program per 24.09.12 (Last ned Pdf)

  Sesjonsprogram 9.november kl 09.00-12.00
Sesjon for farmasihistorie program per 24.09.12 (Last ned Pdf)

Sesjon for forskning og utvikling program per 08.10.12 (Last ned Pdf)
Sesjon for sykehusfarmasi program per 24.09.12 (Last ned Pdf)

  Postersesjonen 8.-9.november  
Liste over postere pr 29.10.12 med forbehold om endringer (Last ned Pdf)Satellittsymposium onsdag 7. november
HVIS DU TROR DU ER FRISK - HAR DU IKKE KJENT GODT NOK ETTER

  Klikk her for satelittsymposiumprogram program per 13.09.12  (Last ned Pdf)

Andre arrangementer i tilknytning til Farmasidagene


  8.november PØLSEFEST kl 17-19 ingen påmelding (Last ned program)

 9.november Kretsmøte NFF pensjoniskrets fra kl 16.15 påmelding innen 15.oktober 
(Last ned program og  påmeldingsskjema)


Arrangementet ble konseptgodkjent av LMI (04.mai 2012)

Medlemmer av NFF som ønsker FEVU-poeng må henvende seg til NFF direkte, se HER