Farmasidagene 2013
 

Farmasidagene 2013

 
Farmasidagene 2013 ble arrangert 30. oktober til 1. november i Oslo Kongressenter, Folkets Hus

På årets Farmasidager deltok 564 farmasøyter og 52 utstillere fra ulike deler av norsk farmasi. Det ble avholdt 64 faglige innlegg fordelt på 1 satellittsymposium, 2 fellesprogram og 7 ulike fagseksjoner. I tillegg var det innmeldt 28 postere til posterseksjonen.

Nedenfor finner du programoversiktene og noen av innleggene som ble avholdt. Klikk på linken for innlegget for å få opp presentasjonen.

Se bilder fra Farmasidagene 2013:
Onsdag 30.11
Torsdag 31.11
Fredag 01.11


SATELLITTSYMPOSIET 30. OKTOBER:
Helse-Norge i endring - Hva slags farmasøyter skal vi utdanne?


Se programmet HER

Krav til og erfaringer med omlegging av studieløp i EU. Fokus på Finland
Jouni Hirvonen, professor Universitetet i Helsinki
HOVEDPROGRAMMET 31. OKTOBER OG 1. NOVEMBER:
Ansvar for egen helse - Trygg i egne hender?

Årets program ønsket å belyse at økt ansvar for egen helse gir nye utfordringer. Hva er myndighetenes planer for morgendagens helse- og omsorgstjenester, og involverer planene apotek- og sykehusfarmasøyter? Hvordan oppleves det å være pasient, og hvordan kan apoteket hjelpe? Medier flommer over av helseinformasjon samtidig som det er store hull i verdikjeden for legemiddelbehandling. Hva er årsaken til at så mange ikke etterlever sin legemiddelbehandling, og hva kan vi gjøre for å bedre dette? Hvilke etiske problemstillinger bør farmasøytene være oppmerksomme på i dette komplekse bildet?

Se fellesprogrammet torsdag HER
Se fellesprogrammet fredag HER

Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse!
Beate H. Garcia, førsteamanuensis, Institutt for farmasi, UiTSESJONENE torsdag ettermiddag:

APOTEK OG SAMFUNN,
se program HER

Forprosjekt Oppstartsveiledning ved Lørenskog sykehusapotek
Hanne Haugum, Sykehusapoteket Lørenskog

Helsetjenester i apotek - samfunnsnyttig eller kun profesjonskamp?
Kjersti W. Garstad, Boots Norge AS

Risikotest for hjerte-/karsykdom på Apotek 1
Zana Ali, Apotek 1 AS

Ett år med bransjefelles e-læringskurs
Elin Rugnes Andersen, Apokus


UTDANNING OG KOMPETANSE, se program HER

Omfanget av og holdninger til farmasøytisk omsorg i Norge
- en europeisk spørreundersøkelse

Guri Wilhelmsen, Norges Farmaceutiske Forening

Legemiddelutregningsapp til bruk i den kliniske hverdagen
Anne Bergland og Åse Skjerdal


FORSKNING OG UTVIKLING, se program HER

Effekt av trening på fettsyre- og glukosemetabolisme i dyrkede humane myotuber
Jenny Lund, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, UiO

The Theory and Practice with Low Dose Naltrexon LDN
Tapio Heilala, Vuelto Primero, Sauda, NorwaySESJONENE fredag formiddag:


FARMASIHISTORIE
, se program HER

Ble Balder forgiftet av misteltein?
Erik Andrew


SESJON FOR SYKEHUSFARMASI, se program HER

Hvorfor ha farmasøyt i sykehusenhet? Funn fra prosjektet "Gevinst 2011"
Liv Rustenberg, Sjukehusapoteka Vest HF / Sjukehusapoteket i Stavanger

Legemiddelsamstemming ved innleggelse på hjertemedisinsk sengepost. Er det forskjeller mellom uoverensstemmelser som identifiseres av farmasøyt og av sykepleier?
Beate H. Garcia for Trine Aag, Sykehusapotek Nord HF og Universitetet i Tromsø

Sykehusfarmasøytens rolle i kliniske studier
Siri Mork, Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet

Legemiddelveiledning ved helsestasjon for eldre
May Oddrun Nymark, Sjukehusapoteket i Molde


INDUSTRI OG REGELVERK, se program HER

Hvordan finner den kunnskapsrike forbruker informasjon?
Lars Bratsberg, Google Norge

Reseptfrihet - trender og muligheter
Cornelia Madsen og Seline Knüttel-Gustavsen, Statens LegemiddelverkFARMASØYTISK ETIKK, se program HER


POSTERUTSTILLING, se oversikt per 29.10.13 (to ble ettermeldt) HER


Det Giftige Kors - Crux venenifera
Norsk Farmasøytisk Selskap tildeler ordenen Det Giftige Kors under Farmasidagene, for å belønne fremragende innsats for norsk farmasi, utmerkede tjenester eller arbeid innen den norske farmasøytiske etat. I 2013 ble Inger Lise Eriksen tildelt ordenen.


"Årets farmasøyt 2013"
Norges Farmaceutiske Forening tildeler utmerkelsen "Årets farmasøyt" under Farmasidagene.
Ragnhild M. Løberg ble utnevnt til ”Årets farmasøyt 2013".