Farmasidagene 2015
 

Farmasidagene 2015

 
                                                                                     
                                          

                                                                                    FARMASIDAGENE 2015
                                


Se programmet her:
Torsdag 5. november
Fredag 6. november


Se alle bildene fra Farmasidagene 2015 HER

Her kan du se NFSs første promotion-film om Farmasidagene!

Lenger ned på siden kan du se Pecha Kucha foredragene!


De 30. Farmasidager, Farmasidagene 2015, er vel overstått, og styremedlemmene i Norsk Farmasøytisk Selskap og alle som har hatt en finger med i spillet, er veldig fornøyde med årets arrangement. Det var totalt 634 deltagere fordelt på 2 dager, og hele 50 utstillere fra ulike deler av norsk farmasi. Farmasidagene ble åpnet med stemningsfull sang av Øystein Fevang, før Anne-Kari Bratten fra Spekter entret scenen og holdt et forrykende innledningsforedrag. Deretter fulgte tre videre plenumsinnlegg. Nå var Farmasidagene igang!

Det ble holdt 54 faglige innlegg, 2 paneldebatter og 8 Pecha Kucha foredrag, fordelt på fellesprogram og 3 ulike tverrfaglige seksjoner. Det var innmeldt 23 postere som ble presentert ved 2 postervandringer.


Fordelingen var som følger:
Apotekansatte, inklusive kjedekontor: 146 (54 færre enn i fjor)
Sykehsuapotek: 70
Industri: 56
Statens legemiddelverk: 47
Universitet-/høyskole-ansatte: 12
Studenter: 153 (i tillegg kommer 35 studentmedhjelpere)

Resten var fra foreninger, offentlige institusjoner m.m.


Publiserte foredrag fra Farmasidagene 2015:
(sortert alfabetisk etter etternavn, Pecha Kucha kommer samlet helt til slutt)
 

Retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus
Per Espen Akselsen (Haukeland universitetssjukehus)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Bjørn Astad (Helse- og omsorgsdepartementet)
Se presentasjonen HER

Internasjonalt bilde
Dag Berild (Oslo Universitetssykehus, Ullevål)
Se presentasjonen HER

M-helse - fremtidens muligheter
Helge T. Blindheim (Helsedirektoratet)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER​​


Apotekenes/farmasøytenes rolle og kompetanse innenfor individualisert behandling
Anne-Kristin Bjerga Bjåen (Boots)
Se presentasjonen HER

Betydningen av legemiddelinnovasjon i et langsiktig perspektiv
Dag Morten Dalen (Handelshøyskolen BI)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER​


Hvilke medisinske behov har vi løst om 10 år?
"Im
munterapi"
Anders Flatla (Bristol-Myers Squibb)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER​


Apotekenes/farmasøytenes rolle og kompetanse innenfor individualisert behandling
Bente Hayes (Sykehusapotekene)
Se presentasjonen HER

Hvilke medisinske behov har vi løst om 10 år?
"Infeksjonsmedisin"

Andreas Heddini (GlaxoSmithKline)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Er nye antibiotika løsningen?
Andreas Heddini (GlaxoSmithKline)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Betydningen av å tenke "stakeholders" tidlig i utviklingen

Grete Hogstad (Photocure)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Hva kan reseptstatistikken fortelle om resistens?
Kari Jansdotter Husabø (Folkehelseinstituttet)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Samvalg - pasienten vil ha et ord med i laget
Simone Kienlin (Kunnskapsstøtte Helse Sør-øst)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Resistensrelaterte problemområder i praksis
Innlegg fra apotek

Torill Leirstrand (Apotek 1 Legevakten)
Se presentasjonen HER

30 kliniske farmasøyter i Midt-Norge - hva betyr det for pasienten?
Anne-Lise Sagen Major (Sykehusapoteket Midt-Norge)
Se presentasjonen HER

Klarer vi å skaffe legemidlene til pasientene?
Anne Markestad (Sykehusapotekene HF)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Erfaringer med nytt system for metodevurdering fra beslutningssiden
Øyvind Melien (Helsedirektoratet)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Perspektiv på legemiddelmeldingen: Hva sier meldingen om farmasøytens rolle?
Terje Nilsen (RELIS Nord-Norge)
Se presentasjonen HER

Er vaksiner løsningen?
Hanne Nøkleby (Folkehelseinstituttet)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Apotekenes/farmasøytenes rolle og kompetanse innenfor individualisert behandling
Ellen Karine Ous (Apotek 1)
Se presentasjonen HER

Helsenorge.no - én helsetjeneste på nett
Bodil Rabben (Helsedirektoratet)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Apotekbransjens perspektiv på farmasøytstyrte legemidler
Tore Reinholdt (Apotekforeningen)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Resistensrelaterte problemområder i praksis:
Antibiotikaresistens og nye antibiotika - er det mulig å tenke nytt?

Pål Rongved (UiO)
Se presentasjonen HER

Er det regulatoriske på plass?
Tove Lill Stendal (Statens legemiddelverk)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Er forskning i apotek nyttig for pasienten?
Kristian Svendsen (Sykehusapoteket i Tromsø)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Reseptfrie legemidler - god helsetjeneste for pasienten?
Karen Marie Ulshagen (Statens legemiddelverk)
​Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Hvilke medisinske behov har vi løst om 10 år?
"Neurologi"
Gry Fluge Vindedal (AbbVie)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Hjelper bedre smittevern?
Mette Walberg (Vestre Viken HF)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Hvem arbeider med oppfølging av antibiotikabruk i Norge?
Anne Berit Walter (HiOA)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER


Hva må til for å få igang utvikling av NYE antibiotika?
Christine Årdal (Folkehelseinstituttet)
Se presentasjonen HER


Pecha Kucha:

Slik vil jeg ta min supermedisin! Brosjyrer til førskolebarn for å øke motivasjon
Elin H. Bergene (Sykehusapotekene Midt-Norge og NTNU)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Se film-versjonen HERAlle har to jobber - utføre jobben og forbedre den
Ingun Gjerde (Sykehusapotekene HF)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Se film-versjonen HER


"Look to the nose" - intranasal nalokson
Øyvind D. Glende (NTNU)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Se film-versjonen HERGenerika - like bra?
Øyvind Holte (Statens legemiddelverk)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Se film-versjonen HER


Kan vi stole på legemiddelindustrien? GSK i endring - lokalt og globalt perspektiv
Line Storesund Rondan (GSK)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Se film-versjonen HERLeger utelater opplysninger om bruksområde på eResepter
– en fare for pasientsikkerheten?

Helle Slupphaug (HiOA)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Se film-versjonen HER


Bakteriell biofilm - virulens, resistens, og "way of life"
Ole Andreas Økstad (CIME, UiO)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Se film-versjonen HER


Riktig bruk av legemidler i bolig i Oslo kommune
Julie Wendelbo Aanensen (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmestjenester, Oslo)
Se abstract HER
Se presentasjonen HER

Se film-versjonen HER


Vinneren av Pecha Kucha:
Elin Høien Bergene! Elin får gratis adgang på Farmasidagene 2016.Vinneren av Spørrekonkurransen blant utstillerne:
Elisabeth Pedersen ble trukket ut som vinner i år og ble den heldige eier av en iPad mine. 


Vinneren av Instagramkonkurransen
Lise Johnsen vant i år med følgende foto:Begrunnelse: Bildet viser aksjon og livsglede, og er tatt rett ut av en situasjon!
Lisa har fått en NFS-kopp fra Aurora.


Vinneren av sms-konkurransen:
I år oppfordret vi deltagere som ikke allerede var medlemmer i NFS til å melde seg inn via sms i løpet av disse to dagene. Det var 9 som meldte seg inn, og det ble trukket ut en blant disse som får gratis deltagelse på Farmasidagene 2016. Vinneren ble Sissel Andresen fra Pfizer.


Pølsefesten
I år inviterte vi til Pølsefest i lokalene til Rockefeller, nærmere bestemt i JOHN DEE! Og dette ble veldig vellykket!!!

John Dee ligger i de gamle ærverdige lokalene til Restaurant Ludvik. John Dee Live Club & Pub (som regel bare kalt John Dee) er et innendørs konsertlokale i Torggata i Oslo. John Dee er en del av Rockefeller Music Hall Company og har plass til ca. 400 tilskuere (med mulighet for å integrere et ekstra rom i tilfelle det kommer enda flere!). Det var ca 300 farmasøyter i lokalet på det meste, og derfor god plass. Vi hadde også fått tilgang til det ekstra rommet oppe, hvor det var mulighet for å snakke sammen og roe det ned. Pølsene ble servert både oppe og nede slik at det ikke ble de helt store køene. Det var et spennende og rikelig utvalg i pølser, og noe for enhver smak.

Det ble med andre ord bevist at John Dee egner seg som Pølsefest-lokale!

Hilsen Hege