Fagettermiddag på UiO om ledelse
 

Fagettermiddag om ledelse

 
Publisert: 22.11.16


NFS på besøk hos studentene ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo:

FAGETTERMIDDAG OM LEDELSE

Mandag 21. november var NFS på besøk hos studentene på Blindern. Arrangementet var et samarbeid mellom Fagutvalget på instituttet (Margrethe Konstanse Kristiansen) og Norsk Faramsøytisk Selskap (Hege Helm).

Margrehe ønsket velkommen og gav så ordet til Hege som fortalte kort om Norsk Farmasøytisk Selskap og deres alktiviteter som kan være interessant for studentene.

Håvard Thøgersen, cand.mag., som nå er stipendiat ved Kreftregisteret, holdt deretter et flott foredrag hvor han fortalte hvordan han hadde lagt opp karrieren sin så langt, hvilke tanker han har gjort seg underveis og hvordan han bevisst har brukt det nettverket han har rundt seg til å komme dit han er i dag. Håvard startet etter endt utdannelse på Blindern i McKinsey, før han ble innkalt til militæret. Deretter var han noen år ansatt i Aker BioMarine hvor han var med på å bygge opp et biotech-selskap. Han var også med på å legge det ned igjen. Han har funnet ut at hjertet hans banker for forskningen, så for å nå videre bestemte han seg for å ta en dr.grad. Foredraget til Håvard var en god innledning til det neste foredraget som ble holdt av Åge Nærdal.Det var 36 år siden Åge var på FI sist, så det var nok litt rart for ham å gå opp den store, flotte trappa som ledet oss til auditoriet i 3. etasje. Åge startet med å jobbe i industrien før han ble provisor på et apotek for noen år. Tilbake i industrien startet han som legemiddelkonsulent før han jobbet seg oppover i systemet. De siste 14 årene i sin industrielle karriere var han adm.dir. for GSK. Nå er han assosiert partner i First House ved siden av en rekke andre gjøremål. Vi kunne altså ikke få noen bedre enn Åge til å snakke om Ledelse!Kombinasjonen av disse innleggene er perfekt - Håvard varmet opp og fortalte om alt det forberedende, hvordan tenker man for å komme dit man ønsker... Og Åge, tok resten, med bakgrunn i sin flotte og lange karriere!

Thianna Nguyen og Andreas Grue Thorbjørnsrud, begge studenter ved HiOA og aktive i NoPSA, foruten å delta i styret til NFS og Etikkrådet, holdt til slutt en etikk-workshop, for på den måten å presentere Etikkrådet for studentene. Ledelse handler mye om etikk, så dette passet bra som en avrunding av ettermiddagen!
Vi hadde selvfølgelig også en pause hvor NFS inviterte på brus og boller! Det virket som de 30 fremmøtte studentene koste seg!
<< Forrige        39 av 84        Neste >>