Galenikernettverksmøte i januar 2018
 

Galenikernettverksmøte i januar 2018

 
Publisert: 18.01.18
Det var rekordpåmelding til årets første treff i Galenikernettverket i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap, da Sykehusapotekene stilte med foredragsholdere.
De som møtte opp fikk oppleve to engasjerte og faglig dyktige representanter for sykehusfarmasien.

Avdelingsleder I Produksjon på Sykehusapoteket Lørenskog på Ahus, Jorunn Undheim Brænden, fortalte om Sykehusapotekenes aktiviteter i HSØ innen produksjon, tilvirkning og allsidig rådgivning innen galeniske problemstillinger.

Problemer i klinikken innen kompatibilitet, løselighet, beste formulering for administrasjon osv er vanlige problemstillinger som må løses på beste måte, oftest mens pasienten ligger og venter.

Et kaldt hode og et varm hjerte for faget ble godt demonstrert.


Forsker Jørgen Brustugun ved Sykehusapoteket Oslo fortalte litt om galenisk forskning i Sykehusapotekene i HSØ. Her er det snakk om praksisnær forskning for å erstatte eller tilpasse legemidler til klinikkens behov.

Jørgen holdt et pedagogisk og matnyttig foredrag om utfordringene ved å dele tabletter, spesielt til barn som skal ha lave doser og helst i lave væskevolumer.

Han presenterte resultatene fra to masteroppgaver fra FoU-prosjektet Legemidler til barn i Sykehusapotekene hvor man har sett på ulike ASA-tabletter og måter å manipulere disse for å ta ut deldose.

Både formulering og metode har mye å si, og det er slett ikke rett fram.


      


Neste nettverksmøte arrangeres av Gry Stensrud fra Photocure, i august/september.
<< Forrige        13 av 84        Neste >>