"To do or not to do - Etikkrådet hjelper!"
 

"To do or not to do - Etikkrådet hjelper!"

 
Publisert: 26.09.16
Oppdatert: 22.10.16
"To do or not to do - Etikkrådet hjelper!"Inger Wabø


Her kan du se filmen som ble tatt opp av foredraget til Inger Wabø!

Artikkel i NFT 11/2016

Deltagelse kvalifiserte til 2 FEVU-poeng!Det var ca 25 farmasøyter som møtte opp denne kvelden for å lære litt mer om farmasøytisk etikk. Inger Wabø hadde tatt turen fra Sandefjord for å dele kunnskapen sin i etikk med oss. I tillegg til å være spesielt interessert i farmasøytisk etikk har hun også tidligere sittet som leder av Etikkrådet for farmasøyter i en årrekke. Inger har hatt mye kunde-/ pasientkontakt via et langt arbeidsliv, og har sett mange apotek fra innsiden. Hun kunne derfor krydre foredraget sitt med aktuelle caser og situasjoner.

Kvelden startet med litt mingling og hvor de fremmøtte kunne forsyne seg med god drikke, knask og frukt. Inger lærte oss så å gjenkjenne hva som er et etisk problem og hva som kan betegnes som en "vanskelig situasjon". Et etisk dilemma er en situasjon hvor vi vanskelig vil kunne ivareta alle verdimessige og forpliktende hensyn på en tilstrekkelig god måte.I en "vanskelige situasjon" (faglig problem) er det liten tvil om hva som faglig er rett og galt i situasjonen, ingen motstridende hensyn, men farmasøyten mangler kompetanse til å forstå situasjonen eller løse problemet. Her går det på kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Se presentasjonen til Inger her.


Etter ca en times foredrag var det klart for å diskutere caser i grupper, og oppgaven var å komme frem til om de 11 casene var et etisk problem eller en "vanskelig situasjon".

Her kan du se casene som ble gjennomgått. - Kommer!
Det var Hilde Frøyland som ledet oss gjennom denne delen av kvelden. Hilde er klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet sykehus og sitter også som fagperson i Etikkrådet. Hilde har dessuten akkurat avsluttet manuskriptet til en bok om farmasøytisk etikk som skal komme ut i august 2017! Vi kan glede oss!


Hilde i samtale med Jan Erik Røe, apoteker på Lovisenberg Sykehusapotek og leder av Etikkrådet


Programkomiteen for kvelden bestod av Hilde Ariansen (Apotekforeningen og tildigere medlem av Etikkrådet), Rebwar Saleh (Boots Norge, og medlem av Etikkrådet) og Mai El- khatib (Apotek 1 og tildigere medlem av Etikkrådet).


Hilde og Rebwar


Foredraget
ble tatt opp på film av Thera production, og blir lagt ut her etterhvert. Thera production består av Sarah Rosenborg og Thea Ariansen Gathe.


Sarah og Thea
Invitasjon til fagkveld "To do or not to do - Etikkrådet hjelper!"
19. oktober kl 18 i Apotekforeningens lokaler, 5. et., Slemdalsveien 1, OsloI en hektisk hverdag som farmasøyt kommer man ofte bort i ulike dilemmaer. Noen er knyttet til etiske problemstillinger, men de aller fleste er bare vanskelige situasjoner, som har en enklere løsning. I løpet av denne kvelden vil du få verktøy som vil gjøre deg flinkere til å vurdere vanskelige situasjoner og finne gode løsninger.

Vi oppfordrer alle til å sende inn case til hege@nfs.no i forkant av møtet, og senest innen 15.oktober.

Meld deg på til hege@nfs.no innen 15.oktober. Arrangementet er gratis for medlemmer av Norsk Farmasøytisk Selskap.

PROGRAM:

Kl 18.00 Velkommen. Lett servering.

Kl 18.30 Innledning. Hva er forskjell på etisk dilemma og en vanskelige situasjon? Inger Wabø

Kl 19.15 «Speedcasing». Gruppearbeid med praktiske eksempler fra hverdagen. Hilde Frøyland

Kl 19.45 Felles gjennomgang av gruppearbeid. Hilde Frøyland

Kl 20.30 Avslutning

VELKOMMEN!


Inger Wabø har jobbet mange år i apotek og sykehusapotek, har undervist i etikk på Farmasøytisk institutt, UiO, og vært medlem og leder av Etikkrådet for farmasøyter i Norge.

Hilde Frøyland har skrevet lærebøker og har sittet i Etikkrådet for farmasøyter i flere år. Hun jobber som klinisk farmasøyt i psykiatri på Diakonhjemmet sykehusapotek.

Se pdf av invitasjonen HER

<< Forrige        40 av 84        Neste >>