Jule-/Nyårsmøtet 2017
 

Jule-/Nyårsmøtet 2017

 
Publisert: 13.01.17
I invitasjonen skrev jeg at det lønner seg å melde seg på tidlig, for av erfaring blir det fullt! Og det ble det! Det var 90 farmasøyter som hadde funnet veien til Slemdalsveien 1 på Majorstuen i Oslo denne januarkvelden.

Det var stemning fra første stund rundt alle bordene, og det var nesten vanskelig å få oppmerksomheten når programmet skulle begynne. Dette møtet er et samarbeid mellom Apotekforeningen som står for lokalet og bevertningen, NFF - Oslo og Akershus krets som er ansvarlig for gaver til foredragsholderne og Norsk Farmasøytisk Selskap som ordner resten; det faglige programmet, invitasjonen, påmelding etc. Apotekforeningen tilbyr en bugnende ostebuffet med tilhørende god drikke, kaffe, bløtekake og portvin - så her spares det ikke på noe! Sekretærene til Apotekforeningen, Kari og Diana, stod for serveringen og passet på at alt var delikat og ryddet opp til enhver tid.


                                                 Håvard Selby Ebbestad, adm.dir. i Fürst Medisinske laboratorier og nesteleder i styret til NFS, ledet oss galant og morsomt gjennom programmet.

                                                           Det faglige programmet falt i smak hos publikum i år, og jeg benytter anledningen til å takke Anne Gerd Granås for hjelpen med å få programmet på plass! Først fikk vi høre om "Legemiddelgjennomganger hos eldre og psykisk utviklingshemmede i Oslo kommune". Julie Wendelbo Aanensen forklarte oss hvordan hun jobber og hvilke samarbeidspartnere hun har for å gjøre det så bra som mulig for pasientene. Hun kunne fortelle om pårørende som begynte å gråte fordi de synes det var så flott at et tverrfaglig team tok seg så mye tid til barnet deres.

Senere i programmet ble det neste science fiction, men utrolig nok er det mye av dette som allerede er tatt i bruk i samfunnet vårt; droner til legemiddelleveranse og 3D-printing av legemidler! Det var spennende å høre foredraget til Ingunn Tho og Anne Gerd Granås - nå venter vi spent på hva fortsettelsen av dette temaet blir!

                                                     


Kveldens høydepunkt var den offisielle utdelingen av stipend fra NFS Stipendfond. Av 19 som ble tildelt stipend i år var hele 13 tilstede - det er bra! Hedvig Nordeng, professor ved UiO og styremedlem i styret til NFS, stod for utdelingen på vegne av Stipendstyret. Les mer om tildelingen HER.

                                                                                                                                                                            
                  


Alt i alt var det en meget vellykket kveld - "et av høydepunktene i året", som noen av deltagerne uttrykte - og en verdig og god start på NFS-året 2017!

Hilsen Hege Helm
daglig leder i NFS


PROGRAM

Tid: Tirsdag 10. januar 2017, kl 18
Sted: Apotekforeningens lokaler, 5.et, Slemdalsveien 1, Majorstuen• Velkommen v/ Per Lund, adm.dir. i Apotekforeningen

• Alle forsyner seg med mat

• Legemiddelgjennomganger hos eldre og psykisk utviklingshemmede i Oslo kommune.
v/ Julie Wendelbo Aanensen og Anne Gerd Granås

• Mer mat….

• 3D-printing og dronelevering av legemidler?
- Hva blir fremtidens farmasøytrolle i apotek?
v/ Ingunn Tho og Anne Gerd Granås

• Utdeling av stipend fra Norsk Farmasøytisk Selskaps Stipendfond
v/ Hedvig Nordeng, professor ved FI, UiO

• Kaffe og kake

• Kvelden er ennå ung…


OM FOREDRAGSHOLDERNE

Anne Gerd Granås
(f.1970) er ansatt ved Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo. Hun har doktorgrad i klinisk farmasi fra Universitet i London. Hennes hovedinteresser er legemiddelgjennomganger og legemiddelbruk hos eldre. Hun er blant annet redaktør og forfatter av læreboken «Samfunnsfarmasi – legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse». Hun har i en årrekke forsket på pasienters forståelse av legemidler og apotekfarmasøytens bidrag i reseptekspedisjon og farmasøytiske tjenester. Hun har også vært med å oversette STOPP-START kriteriene, et screeningverktøy for forskrivning av legemidler til eldre som inngår i Norsk legemiddelhåndbok.
Hun har vært med på å bygge opp faget samfunnsfarmasi ved Universitet i Bergen, og har ved Høgskolen i Oslo og Akershus involvert seg i nye digitale læringsmetoder. Hun er sterkt engasjert i ESCP (European Society of Clinical Pharmacy)– hvor hun sammen med Norske sykehusfarmasøyters forening i 2016 var vertskap for ESCP Symposiet i Oslo for over 600 farmasøyter fra 40 land.

Ingunn Tho (f.1970) er ansatt ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har en doktorgrad i galenisk farmasi fra Universitet i Oslo. Hun har vært postdoktor ved Universitetet i Heidelberg, og jobbet 10 år ved Universitetet i Tromsø. Hun har forsket på utvikling nye legemiddelformer, fremstillingsprosesser og hjelpestoffers funksjon for å oppnå ønsket effektivitet. Forskningen hennes i dag er fokusert rundt «Design of dosage forms for special needs» hvor legemidler til barn er en sentral pilar. Dette favner både utvikling av nye alders-tilpassede legemiddelformer, og klinisk rettede prosjekter om konsekvenser av at barn bruker legemidler som ikke er spesielt utviklet for dem. Den praksisnære forskningen gjøres i samarbeid med bl.a. Sykehusapotekene HF hvor faktorer som doseringsnøyaktighet og stabilitet ved manipulering (f.eks. knusing, deling, oppslemming av tabletter) studeres, men også kompatibilitet av intravenøse legemidler til barn.
Hun er engasjert i flere nordiske og europeiske samarbeid, og er for tiden president for den nordiske avdelingen av den internasjonale organisasjonen Controlled Release Society.

Julie Wendelbo Aanensen (f.1981) er farmasøyt fra Universitetet i Oslo fra 2010. Hun jobber som klinisk farmasøyt og prosjektleder ved Senter for fagutvikling og forskning i Oslo kommune. Hun brenner for pasientsikkerhet og riktig legemiddelbruk, og kommunikasjon med annet helsepersonell i en tverrfaglig setting. Hun har gjennomført mange legemiddelgjennomganger for psykisk utviklingshemmede og eldre i Oslo kommune, og vet hva som forventes og kreves av kliniske farmasøyter i kommunehelsetjenesten. I den senere tid har hun viet mye tid til kompetanseheving av helsepersonells legemiddelkompetanse i kommunehelsetjenesten.


Se programmet som pdf her<< Forrige        36 av 84        Neste >>