Lege + farmasøyt = sant!
 

Lege + farmasøyt = sant!

 
Publisert: 17.12.16

LEGE + FARMASØYT = SANT!


Vellykket seminar for lege- og farmasistudenter på Rikshospitalet 19. november.
Statens legemiddelverk i samarbeid med Norsk farmasøytisk selskap arrangerte lørdag 19. november et seminar for legestudenter og masterstudenter i farmasi i siste studieår, på Rikshospitalet. Kurset var lagt opp som tverprofesjonell samlæring (TPS) med fin balanse mellom teori og praktiske øvelser. Studentene samarbeidet i grupper på fire med to fra hvert fagområde. Målet for dagen var å bevisstgjøre deltakerne om omfanget av legemiddelrelaterte problemer og pasientskader og gi dem innføring i effektive forebyggende tiltak. De fikk teoretisk og praktisk innføring i metoden for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang samt erfaring med bruk av anerkjente beslutningsstøtteverktøy. Kurset som inkluderte lunsj og forfriskninger, var gratis og åpent for studenter fra hele Norge og studiesteder i utlandet. Kurskomitéen er innstilt på å gjenta arrangementet, men håper også å skape litt blest om TPS som undervisningsform. Vi mener at dette er så viktige temaer at de bør bli en selvfølgelig del av pensum i grunnutdanningen av leger og farmasøyter, sier Hege Helm og Morten Finckenhagen som tok initiativet til seminaret. Her er noen spontane kommentarer mottatt på epost like etter kurset:

Veldig fint og nyttig seminar! (Legestudent)

Takk for veldig, veldig bra kurs i går! Gode foredrag og spennende caser. (To legestudenter)

Foredragsholderne var utrolig flinke og inspirerende, og jeg gleder meg til neste gang dere har noe lignende. (Farmasistudent)


 
Møteledelse og forelesere:
Hege Helm – farmasøyt og leder av Norsk farmasøytisk selskap, Ida Susanne Fattah - turnuslege, Ali Mohamad Ali - farmasøyt og legestudent, Steinar Madsen - medisinsk fagdirektør i SLV og hjertespesialist ved HUMANA,
Kirsten Viktil – sykehusfarmasøyt og PhD ved Diakonhjemmet sykehus, Morten Finckenhagen – overlege i SLV og spesialist i allmennmedisin, Solveig Vist - sykehusfarmasøyt og master i klinisk farmasi ved Lovisenberg sykehus.<< Forrige        37 av 84        Neste >>