Stipend-beretning fra Milada Mahic
 

Stipend-beretning fra Milada Mahic

 
Publisert: 10.06.16
Postdoc ved Columbia University i New York City
av Milada Mahic

Inngangspartiet til Mailman School of Public Health der Center for Infection and Immunity


Fra November 2014 har jeg jobbet som post-doc på et spennende forskningsprosjekt ved Center for Infection and Immunity (CII) ved Columbia University i New York City. CII er blant verdens største og mest avanserte akademiske sentre for patogendiagnostikk og overvåking. Senteret har over 40 ansatte med ulik faglig bakgrunn, og er godt utstyrt med nyest teknologi innen sekvensering og serologi. I tillegg til identifikasjon og karakterisering av nye virus, driver CII viktige forskningsprosjekter som fokuserer på å finne sammenheng mellom infeksjon og ulike kroniske lidelser.

Prosjektet jeg jobber på er en del av Autism Birth Cohort (ABC) studien. ABC-studie er et stort forskningsprosjekt som drives av Folkehelseinstituttet (FHI) i samarbeid med Columbia University og Nic Waals Institutt ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Studien er en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og har som mål å undersøke risikofaktorer, kliniske trekk og utviklingsforløp hos barn med autismespekterforstyrrelser (ASD).

Barn som har ASD blir identifisert ved hjelp av 36-månedersspørreskjemaet (med ulike psykologiske tester) fra MoBa og Norsk Pasient Register. I tillegg til spørreskjemadata, ABC-studien har tilgang til blodprøver fra bade mor, far og barn, som gjør det mulig å knytte ulike typer eksponering hos foreldre og risiko for å få et autistisk barn.

Årsakene til autisme er i liten grad kjent, og gener spiller en viktig rolle men bildet er mye mer komplekst enn at gener alene kan forklare det. Delprosjektet jeg jobber på studerer sammenhenger mellom infeksjon og ubalanse i immunsystemet under svangerskapet og autisme hos barna. Det er en case-control studie der vi benytter morens plasmaprøver tatt ved midt-graviditet og ved fødsel, og navlestrengblod for å se etter spor etter gjennomgåtte infeksjoner. Vårt hovedfokus har vært på infeksjoner forårsaket av patogener som tidligere er blitt knyttet til ulike typer neuroutviklingsforstyrrelser slik som ToRCH (Toxoplasma, Røde hunder, Cytomegalovirus og Herpes virus type 1 og 2) og på influensa.Milada i aksjon


Jeg føler meg veldig heldig som har fått anledning til å jobbe med en unik studie som er den største i verden av sin karakter og et flott team av forskere og ser frem til å få spennende publikasjoner.

Takk for støtten jeg fikk av Norsk Farmasøytisk Selskap til mitt opphold her ved CII i NYC.
<< Forrige        48 av 84        Neste >>