Stipendberetning, Lisbeth Damlien Nymoen
 

Stipendberetning, Lisbeth Damlien Nymoen

 
Publisert: 22.11.18
Med reisestipend fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi (Stiftelsen) fikk jeg mulighet til å delta på 47th ESCP (European Society of Clinical Pharmacy) Symposium on Clinical Pharmacy i Belfast 24.-26. oktober. Tema for årets kongress var Personalised Pharmacy Care.


Kongressmottakelse i City Hall


Det var min første deltakelse på denne kongressen, som i år hadde rundt 400 deltakere, hvorav ca 25 norske. Plenumsforedrag gav nyttig faglig påfyll og trakk opp de store linjene innenfor Personalised Pharmacy Care, workshoper gav praktisk innsikt i nye arbeidsmetoder, mens Oral Presentations og Poster discussion presentations gav korte innblikk i hva andre forskere/kliniske farmasøyter rundt om i Europa jobber med. I tillegg var det satt av tid i programmet til å utforske de over 100 posterene som var utstilt. Kongressen gav dermed meg som doktorgradsstudent mye inspirasjon og nye perspektiver på eget prosjekt.

Jeg fikk selv muligheten til å holde en Poster discussion presentation, dette innebar at jeg og mine medforfattere hadde en poster utstilt, samt at jeg holdt en Pecha Kucha på en av parallell seksjonene. Tittelen for foredraget og posteren var: Drug-related hospital admissions -identifying high-risk patients.

                             
Posteren ble besøkt av flere kongressdeltakere                  Pecha Kucha foredrag


Presentasjonen gikk bra og jeg fikk en del spørsmål rundt prosjektet i etterkant. I tillegg var det mange som kom innom posteren i løpet av kongress-dagene og ville høre mer om prosjektet. Interessen for prosjektet er veldig spennende og motiverende ettersom vi håper å kunne publisere resultatene etter hvert.

Også sosialt var kongressen veldig givende. Jeg deltok både på kongressmottakelse i City Hall, kongressens galla-middag og en koselig fellesmiddag med noen av de norske deltakerne, dette resulterte i hyggelige gjensyn med gamle kjente, mange nye bekjentskaper og noen nye, potensielle fremtidige samarbeidspartnere.

Etter oppholdet i Belfast vender jeg tilbake til arbeidet med doktogradsprosjektet med mye ny inspirasjon og motivasjon.

Takk til Norsk Farmasøytisk Selskaps Stipendfond og Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi (Stiftelsen) for reisestøtten!
<< Forrige        5 av 85        Neste >>