Stipendberetning fra Andrea H. Kvalvik of Silje Skreosen
 

Stipendberetning fra Andrea H. Kvalvik of Silje Skreosen

 
Publisert: 12.06.17

I april 2016 (9.-12. april) ble ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) arrangert for 26. gang. Kongressen ble holdt i den vakre byen Amsterdam. Vi var så heldige at vi fikk reise nedover for å delta på denne kongressen.
 
Vi hadde hver vår masteroppgave som vi ønsket å presentere på kongressen. Silje sin oppgave omfattet antibiotikabruk hos barn i Norge og Emilia-Romagna, mens Andrea sin oppgave omhandlet legemiddelbruk hos dyr. På grunn av problemer knyttet til datasettet til Silje, slo vi oss sammen og videreutviklet oppgaven om legemiddelbruk hos dyr. Vi ønsket å undersøke utleveringsfrekvensen av antibakterielle midler på fylkesnivå, samt finne hvilke antibakterielle midler som hyppigst ble utlevert til dyregruppene familie- og sportsdyr og produksjonsdyr. Det var også ønskelig å undersøke hvorvidt valg av antibakterielle midler ble predikert av dyreart, forskrivers kjønn og/eller forskrivers alder. Dette gjorde vi på bakgrunn av datamateriale fra Reseptregisteret.
 
På kongressen var det ulike presentasjonsformer som muntlige sesjoner, poster, e-poster og ulike workshops. Vi fikk legge frem vårt prosjekt som en e-poster (se bilde), hvor vi hadde sammenfattet resultatene våre. Dagene kongressen foregikk var det flere haller med parallelle sesjoner . Det var et stort mangfold av temaer, og vi prøvde å få med oss innleggene som kunne være av egeninteresse i forhold til prosjektet vårt, samt prøve å få med oss ulike presentasjonsformer. Det var moro å få delta på et så stort internasjonalt arrangement, så vi er veldig takknemlige for å ha fått denne muligheten!
 
Hilsen Andrea Haugan Kvalvik og Silje Skreosen

<< Forrige        28 av 84        Neste >>