Stipendberetning fra Kristine Heitmann
 

Stipendberetning fra Kristine Heitmann

 
Publisert: 01.09.16
I juni 2015 fikk jeg gleden av å delta på the Nordic Social Pharmacy Conference i Tartu, Estland. Tartu er en nydelig by, og universitetet er et av de beste i Europa på mange fagfelt.Konferansen holdes annethvert år, og er en viktig arena for å presentere og diskutere forskning innenfor feltet. Det var deltakere fra hele 15 land på konferansen. Flere interessante innlegg ble holdt, og det ble holdt spennende workshops om bl.a. apotekpraksis, artikkelskriving og kvalitetsindikatorer i apotek.

Selv fikk jeg muligheten til å presentere resultatene fra en av studiene som inngår i mitt phd-prosjekt utført ved Universitetet i Bergen. Studien som ble presentert utforsket holdninger til behandling av svangerskapskvalme blant gravide og fastleger.

Man vet fra tidligere studier at svangerskapskvalme kan gå kraftig ut over livskvalitet og dagliglivet, og er ansvarlig for en tredjedel av alle sykemeldinger under graviditet. Alvorlig svangerskapskvalme har omfattende og alvorlige konsekvenser, og krever i mange tilfeller sykehusinnleggelse. Tidlig behandling kan forhindre utvikling av alvorlig kvalme, og anbefales internasjonalt.

Vår fokusgruppestudie ga et inntrykk av at de gravide og fastlegene snakket forbi hverandre. Mens fastlegene fremhevet viktigheten av å normalisere svangerskapskvalme for dempe unødig angst hos de gravide, trakk de gravide selv frem at de ofte følte at kvalmen deres ble trivialisert av helsepersonell. Talidomid-skandalen ble nevnt av både leger og de gravide i relasjon til spørsmål om behandling av svangerskapskvalme. De gravide ga generelt et inntrykk av å være tilbakeholdne med bruk av legemidler på grunn av graviditeten.

Funnene fra studien setter søkelyset på holdninger blant gravide og fastleger til behandling av svangerskapskvalme, og funnene fra studien vil bidra i diskusjonen om hvordan gravide med kvalme best mulig bør behandles.

Det var en fin erfaring å få muligheten til å presentere og diskutere funnene med andre forskere på konferansen. Takk for støtten jeg fikk fra Norsk Farmasøytisk Selskap til min deltakelse på denne konferansen!

Hilsen Kristine HeitmannReferanse til studien det refereres til: Heitmann K et al.Nausea in pregnancy: attitudes among pregnant women and general practitioners on treatment and pregnancy care. Scand J Prim Health Care 2016;34(1):13-20.

Opphavsrett til vedlagte bilder: http://nspc2015.erpmusic.com/about-conference/photo-gallery


<< Forrige        43 av 84        Neste >>