Stipendberetning fra Maren Levernæs
 

Stipendberetning fra Maren Levernæs

 
Publisert: 22.06.17
The 65th Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, Indianapolis, 4-8 juni 2016


Den 65. amerikanske konferansen for massespektrometri ble i år avholdt i Indianapolis, Indiana. Konferansen arrangeres hvert år og er en av de største innenfor sitt felt med nærmere 8 000 deltakere. Fra Universitetet i Oslo var det meg, og Ph.D studentene Cecilie Rosting, Øystein Skjervø og Ole Kristian Brandtzæg som deltok.

Konferansen besto av 5 parallelle sesjoner hver dag, med en god pause midt på dagen til lunsj og posterpresentasjoner. I tillegg var det fellesforedrag og workshops på slutten av dagene. Alle foredragene ble dessuten podcastet og lagt ut på konferansens hjemmesider slik at deltakerne i etterkant kan gå inn og høre på de foredragene man ikke fikk sett.

Jeg fikk med meg mange gode foredrag, og de temaene jeg syns var mest interessante var bruk av massespektrometre i rettsmedisin og utvikling av papirspray. Det var også veldig gøy å se foredraget til Alexander Makarov, mannen bak massespektrometeret Orbitrap, selv om innholdet kanskje gikk litt over hodet på de fleste tilhørerne.

Det jeg kanskje hadde mest utbytte av med å delta på denne konferansen var postersesjonen. Med over 600 postere hver dag er det ikke lett å skille seg ut. Likevel var det flere som viste interesse for mitt arbeid om bruk av antistoffer i prøveopparbeidelsen av proteiner fra serum. Det var interessant å møte og dele erfaringer med andre som jobber med liknende problemstillinger.

Jeg vil takke Norsk farmasøytisk selskap for reisestipendet som ga med muligheten til å delta på denne konferansen.

Maren Levernæs

<< Forrige        27 av 84        Neste >>