Stipendiatstilling i samfunnsfarmasi i Bergen
 

Stipendiatstilling i samfunnsfarmasi i Bergen

 
Publisert: 15.10.15
Ved Senter for farmasi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %) for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter fullført doktorgrad dersom graden er fullført før fire år. Pliktarbeidet vil vere undervisning, eksamensarbeid og rettleiing ved farmasistudiet.

Stillinga er knytt til prosjektet ” The community pharmacist in the interprofessional team ”, og vil vere knytt til forskingsgruppe for samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga er finansiert av UiB.

Søknadsfrist er 1. november 2015.

Se all informasjon HER
<< Forrige        62 av 84        Neste >>