Vårmøte 2016, Antibiotikaresistens
 

Vårmøte 2016, Antibiotikaresistens

 
Publisert: 20.04.16


Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) og
Norsk farmasøytisk Selskap (NFS) inviterer til vårmøte 24. mai 2016.Antibiotikaresistens – et uløselig problem?


Når: tirsdag 24. mai 2016 kl. 12.00 – 16.00
Hvor: Rødt auditorium OUS-Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20Møtet er åpent for alle.
Møtet er gratis, men vi trenger en påmelding på grunn av bevertningen.

Deltagelse på møtet kvalifiserer til 3 FEVU-poeng (les HER) for farmasøyter.
Det er søkt om etterutdanningspoeng for leger også.


Påmelding til hege@nfs.no eller nsft@nsft.net  innen 20. mai!Møteleder: Hege Salvesen Blix, Folkehelseinstituttet

12:00 – 12:10 Velkommen til årets vårmøte
Kari Grønås, Leder Norsk Farmasøytisk Selskap

12:10 – 12:40 «One Health»-begrepet
Nasjonal strategi og handlingsplan mot antibiotikaresistens
Jørgen W Bjørnholt, Overlege Dr. med/Førsteamanuensis, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Universitetet i Oslo

12:40 – 13:00 Intervensjoner i allmennpraksis
Mark Fagan, PhD, MD, spesialist i allmennmedisin, Tromøy
legesenter

13:00 – 13:20 Optimalisert dosering/farmakokinetikk
Truls M. Leegaard, Avdelingsoverlege/Førsteamanuensis, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Akershus Universitetssykehus HF / Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Universitetet i Oslo

13:20 – 13:40 Problematiske infeksjoner
Jan Erik Berdal, overlege, Avdeling for infeksjonsmedisin, Akershus universitetssykehus

13:40 – 14:00 Hva gjør Legemiddelverket?
Seline K. Gustavsen, seksjonssjef, Medisinsk seksjon, Avdeling for legemiddelutredning, Statens legemiddelverk

14:00 – 1430 Pause med enkel servering

14:30 – 14:50 Nye antibiotika
Pål Rongved, Professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

14:50 – 15:10 Kan fekalterapi være løsningen?
Arnold Berstad, Professor emeritus

15:10 – 15:30 Andre resistensdrivende midler
Siamak Yazdankhah, Statens legemiddelverk / Vitenskapskomiteen for mattrygghet

15:30 – 15:50 Antibiotikaresistens i avløpsvann
Henning Sørum, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

15:50 --16:00 Oppsummering/avslutning


------------------------------------------

Se invitasjonen med program HERAKTUELLE NETTRESSURSER:


Nasjonal strategi mot antibiotikaresisten:
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antibiotikaresistens_230615.pdf

Handlingsplan mot antibiotikeresistens:
https://www.regjeringen.no/contentassets/915655269bc04a47928fce917e4b25f5/handlingsplan-antibiotikaresistens.pdf

NORM / NORM-VET:
http://www.vetinst.no/Publikasjoner/NORM-NORM-VET

Kvalitetsindikator for antibiotikabehanding:
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/legemidler/antibiotikabehandling-ved-luftveisinfeksjon-hos-befolkningen-mellom-10-79-ar


<< Forrige        50 av 84        Neste >>