Vårmøtet 2015, presentsjoner og referat
 

Vårmøtet 2015, presentsjoner og referat

 
Publisert: 03.06.15
PRESENTASJONENE:

"Introduksjon til biologiske legemidler", Jo Klaveness

"Nåværende og fremtidig behandling med biologiske legemidler – revmatologi", Guro Løvik Goll​​

"Nåværende og fremtidig behandling med biologiske legemidler: – fra et gastroenterologisk synspunkt", Jørgen Jahnsen

"Antibodies in Cancer Therapy", Thoralf Christoffersen​​

"Legemiddelinteraksjoner – også et problem med biologiske legemidler", Hege Christensen

"Biotilsvarende legemidler Hva er det?", Tobias Heatta-Speicher

"Biologiske medikamenter – serumkonsentrasjonsmålinger", Knut E. A. Lundin


Det var ca 100 personer som møtte opp på Rikshospitalet denne første tirsdag ettermiddagen i juni for å høre om "Biologiske legemidler - fra teori til praksis".Programmet var meget spennende og flott sammensatt, se programmet HER.

Deltagelse på Vårmøtet gav 3 FEVU-poeng (http://www.farmaceutene.no/fevu-hva-er-det

Jo Klaveness åpnet med å forklare hva biologiske legemidler er og hvordan vi billedlig kan forestille oss de. Han trakk frem en lang snor, tredd med perler, og laget et nøste av det på bordet. Hvordan de lages og settes sammen sammenlignet han med å bygge lego, byggekloss på bygekloss. Til tross for store problemer forbundet med disse legemidlene, er det en stor interesse for de. Dette skyldes blant annet at de har en stor terapeutisk nytteverdi og de tilbyr terapimuligheter som idag ikke er mulig med lavmolkeylære stoffer. De tre store er Humira, Enbrel og Remicade som tilsammen omsettes for ca 1 milliard kroner i året.

Guro Goll fra Diakonhjemmet sykehus, Jørgen Jahnsen fra Ahus, Kåre Steinar Tveit fra Haukeland Universitetssykehus og Thoralf Christoffersen fra UiO fortalte oss om nåværende og fremtidig behandling av biologiske legemidler, sett fra henholdsvis et reumatologisk, gastroenterologisk, dermatologisk og onkologisk synspunkt. Det er ingen tvil om at disse legemidlene har revolusjonert behandlingene hos de pasientene som oppnår effekt, men det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål:
- Hvorfor virker biologiske legemidler ikke på alle pasiener?
- Er non-respondere fundamentalt forskjellige fra respondere?
- Hvis ja - hvordan?
- Hvilket biologisk medikament er rett for hvilken pasient - skreddersy?
- Kan man slutte noen gang?
- Kan tidlig cytokinblokkade gi full og permanent remisjon av sykdommen?
- Langtidsbruk???

Klinikerne har et stort ønske om at de biologiske legemidlene skal bli billigere slik at flere pasienter kan får de.

Etter pause fikk vi et flott foredrag av Hege Christensen fra UiO som handlet om legemiddelinteraksjoner og hva som bør tas hensyn til. Man vet blant annet at infeksjon/inflammasjon og biologiske legemidler kan nedsette metabolisme via ulike legemiddelmetaboliserende enzymer og at bortfall av immunologisk stimuli (antistoffer) kan gjenopprette metabolismekapasitet og føre til terapisvikt av visse legemidler.

Tobias Haetta-Speicher fra AbbVie forklarte oss hva biotilsvarende legemidler er for noe. De nye retningslinjene fra EMA (European Medicines Agency), vedtatt i 2015, sier:
En biosimilar er et biologisk medisinsk produkt som inneholder en versjon av et allerede autorisert originalt biologisk medisinsk produkt.

Venke Skibeli fra Legemiddelverket forklarte oss hvordan godkjenning av disse produktene forgår i EU og hvilken rolle Norge innehar.

Knut Lundin fra Rikshospitalet avsluttet med å fortelle oss viktigheten av å bestemme serumkonsentrasjoner og autoantistoffer for å oppnå den best mulige behandlingen. Det er store forskjeller fra pasient til pasient, og alle må følges opp nøye.


Se bilder HER

Vi takker NSFT for et godt samarbeid!


<< Forrige        66 av 84        Neste >>