Om oss
 

OM NORSK FARMASØYTISK SELSKAP

Norsk Farmasøytisk Selskap ble grunnlagt i 1924 av en gruppe entusiastiske og faginteresserte farmasøyter i apotek og ved Universitetet i Oslo.

 
Selskapet skal fremme utviklingen innen norsk farmasi så vel vitenskapelig som praktisk, og fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer. 

Norsk Farmasøytisk Selskap skal være et samlingspunkt for ulike interesser og et forum for meningsutveksling innenfor farmasien i Norge.

Norsk Farmasøytisk Selskap arbeider for fremme av norsk farmasi blant annet på følgende områder:

  • Arrangerer hvert år Farmasidagene, den største fellessamlingen for farmasøyter i Norge
  • Forvalter Etikkrådet og etiske retningslinjer for farmasøyter i Norge
  • Deler ut stipender til fremme av norsk farmasøytisk forskning og vitenskap
  • Utdeler Crux Venenifera (Det giftige kors), den høyeste utmerkelse i norsk farmasi
  • Representerer Norge i FIP (International Pharmaceutical Federation)

Selskapet fungerer som sekretariat for Farmasøyter uten grenser, Norge (FUG, Norge), Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) og Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF).Norsk Farmasøytisk Selskap har fått rating AA av Kredittopplysningen.no Se faktarapport HER.
 
 
Auditoriet Egget i Studentsenteret, Parkveien 1
 
GDP-kurs II, Thon Hotel Opera
 
GDP-kurs I, Thon Hotel Opera
 
To samlinger, Diakonhjemmet, konferanserommet, Diakonveien 14, Oslo
 
GDP-kurs III, Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera