Ønsker du å søke om økonomisk støtte?
 

Ønsker du å søke om økonomisk støtte?

 
Norsk Farmasøytisk Selskap har et eget stipendiefond som hvert år deler ut penger for å fremme norsk farmasøytisk forskning og vitenskap. Hvis du ønsker å søke om stipend, se under "stipend" til høyre på forsiden.


Av og til får NFS henvendelser fra studenter som ønsker å søke om støtte til f.eks. en kongress.
Hvis dette gjelder deg, ønsker vi å motta en skriftlig søknad hvor følgende tas hensyn til:

- Formål med søknaden, litt overordnet
- Hva er pengene helt konkret tenkt brukt til?
- Hvilket beløp som søkes
- Er søknad sendt andre steder?
- Hvem skal benytte pengene?
- Er disse personene medlemmer i Norsk Farmasøytisk Selskap?
- Hva kan dere gi tilbake til selskapet?
  (F.eks. reiserapport, presentasjon på faglig møte, presentasjon på Farmasidagene e.l.)

Søknaden sendes til post@nfs.no.