Sekretariatet
 

SEKRETARIATET

 
Norsk Farmasøytisk Selskap har sekretariat i 
Apotekernes Hus
Slemdalsveien 1
0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5070, Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 23

e-post: post@nfs.no

Daglig leder: Hege Helm (tlf. mob.: +47 902 91 259)