Sekretariatet
 

SEKRETARIATET

 
Norsk Farmasøytisk Selskap har sekretariat i 
Apotekernes Hus
Slemdalsveien 1
0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5070, Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 23

e-post: post@nfs.no

Daglig leder: Hege Helm (tlf. mob.: +47 902 91 259)
 
 
Krav og forventninger til: • apotek som importerer legemidler fra EØS-land • apotek som skal tilvirke legemidler til kliniske studier
 
Hos Photocure
 
I NFF´s møtelokaler, Tollbugata 35, Oslo
 
På Stortinget
 
Meet Ullevaal, Oslo
 
Panorama, Meet Ullevaal