Styret
 

Styret

 
Styret i FIFN for 2015/2016 består av:


Rolf Hustvedt (leder)
rolf.hustvedt@merck.com


Thorbjørn Lund Halvorsen
thorbjoern.halvorsen@roche.com


Leif Rune Skymoen
Leif-Rune.Skymoen@curida.no


Kristine Hotvedt
hotvedtkristine@gmail.com


Karoline Knutsen
knutsen.karoline@gmail.com