NETTVERK FOR QP (QUALIFIED PERSON) OG FFA (FARMASIFAGLIG ANSVARLIG)
 

NETTVERK FOR QP (Qualified Person) OG FFA (FarmasiFaglig Ansvarlig)

Nettverket ble opprettet våren 2010 etter ønske fra medlemmer i Norsk Farmasøytisk Selskap.

 
Det er åpent for alle som ønsker det -  forutsetningen er at man er medlem av Norsk Farmasøytisk Selskap.
  • Det tas sikte på å arrangere møter etter behov.
  • Det er laget en oversiktsliste med e-mailadresser og annen informasjon, slik at det skal være lett for medlemmene i nettverket å innbyrdes ta kontakt. Listen sendes jevnlig ut til nettverksmedlemmene.
  • NFS arrangerte i samarbeid med NSF-DBA (David Begg ) QP-kurs i Norge i november 2011, november 2012 og mai 2014. I mai 2014 og 2015 ble det i tillegg arrangert et QP-oppfriskningskurs (Law Update), noe som vi tar sikte på å arrangere hvert år. Nye kurs planlegges i mai 2016.

2013

Nettverksmøte 29. mai
Tema: Nye GDP - hvilke utfordringer medfører dette for grossistene?
Forberedelse til møte hos Legemiddelverket 17. juni hvor temaet skulle være de nye GDP retningslinjene.

Foredragsholdere:
Marianne Gjelvold Berg
, FFA Alliance Healthcare Norge (grossist for Boots)
Eirik Steinland, FFA Apokjeden AS (grossist for Apotek1)2011

Nettverksmøte 3. mars;
Tema: Risikovurderinger - en gylden mulighet
· Hvilke styrende dokumenter foreligger og hvilke er relevante
· Hvordan gjennomføre en risikoanalyse (prosessen) og hva er egentlig viktig
· Hvordan dokumentere en risikoanalyse
· Hvordan følge opp funnene fra en risikoanalyse

Kort innledning:
Dag Morfelt, nettverksmedlem, cand.pharm, bedriftsrådgiver www.morpheus-consult.no

Foredragsholder:
Anders Aas, M.SC. Pharmaceutical Engineeringwww.Norconsult.no2010
Oppstartsmøte 9. juni;
Rollen og ansvaret til QP/FFA
Foredragsholder: Audny Stenbråten, legemiddelinspektør, Legemiddelverket  

DSC01267
DSC01267
DSC01268
DSC01269
DSC01270
 
 
 
 
Auditoriet Egget i Studentsenteret, Parkveien 1
 
GDP-kurs II, Thon Hotel Opera
 
GDP-kurs I, Thon Hotel Opera
 
To samlinger, Diakonhjemmet, konferanserommet, Diakonveien 14, Oslo
 
GDP-kurs III, Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera