NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP (NFHS)
 

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP (NFHS)

 

Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) ble formellt stiftet ved den første generalforsamling 28. oktober 1994.

Formålet er:
Å spre kunnskap om farmasihistorie i sin alminnelighet, og spesielt norsk farmasihistorie
Å fremme studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie
Å fremme farmasihistorisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt


Nye oppdaterte sider finner du på norskfarmasihistorie.no
Norsk Farmasihistorisk Selskap