NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP (NFHS)
 

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP (NFHS)

 

Norsk Farmasihistorisk Selskap NFHS ble stiftet  28. 10 1994 og er en seksjon i Norsk Farmasøytisk Selskap med eget styre, medlemskap og økonomi. Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen utgangen av mai. Se referater fra tidligere generalforsamlinger her .

Selskapet ønsker:
Å spre kunnskap om farmasihistorie i sin alminnelighet, og spesielt norsk farmasihistorie.
Å fremme studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie.
Å fremme farmasihistorisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Medlemskap i NFHS er åpent for alle interesserte, enten som individuelle medlemmer eller som institusjoner, bedrifter eller lignende. Se også Statutter
  
Les mer om selskapets historie her

Flere opplysninger og nyheter finner du på nettside: Norsk Farmasihistorisk Selskap

Henvendelser på telefon eller epost til: 

sekretær Holger Moe Tørisen,
Mobil: 928 89 987 
Epost: hmt@online.no

Følg oss også på Facebook

Øvrig kontaktinformasjon

Adresse:

Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS)
c/o Lindeberg apotek
Jerikoveien 3
1067 Oslo

Kontonr. 9235.38.91881

Org.nr. 992 125 764

Årskontingenten: 

er for tiden kr. 300,-, men fastsettes hvert år på generalforsamlingen. 
Bli medlem!      Medlemsbrev

Styre
Nåværende styre


Møter

HØSTMØTE - 10. november 2017 kl 1330 - 1600
Som vanlig de siste årene arrangerer Norsk Farmasihistorisk Selskap en egen seksjon om farmasihistorie den siste dagen av Farmasidagene, den 10. november 2017. Møtet arrangeres på Oslo Kongressenter, samme sted som Farmasidagene, i møterom 1. (2. etasje).

Siden dette møtet ikke er en del av Farmasidagene kreves det en egen påmelding. Meld deg på til eriandrew@gmail.com eller til tel. 90693197 - innen 24. oktober 2017.

Vi ber om 250 i inngangpenger (husk kontanter!) for å dekke leien av lokalet og servering. Du behøver ikke å melde deg på til Farmasidagene for å delta på dette møtet.

Velkommen til en ettermiddag med farmasihistorie og gjensyn med mange kolleger!

Program: 

13.30 - En gave utenom det vanlige -                                                                                                                     Kjell Erik Andersens farmasihistoriske samling ved Oslo Katedralskoles bibliotek. Ernst Bjerke

13.50 - Svanens vitaminkrem. Are Egeland, Son apotek

14.10 - Etter- og videreutdanningen for farmasøyter i Norge 60 år.                                                                          Erik Andrew (presenterer) og Ellen Finstad

14.30 - "Herbarium vivum", apotekardynastiet de Besche og den vidkjente hagen deira i Bergen. Bjarne Thune

14.50 - 15.15 Pause

15.15 - Lærdal apotek 175 år i 2018. Henrik Andersgaard

1535 - Væske- og Steriliseringssentralen Ullevål sykehus, Oslo.                                                            Ragna Kure (presenterer), Leif Victor Oppedal, Lill Monrad

15.55 - Kvann - Angelica Arcangelica. En nordisk plante brukt mot pest. Gunvor Solheim


16.15 - Institutt for farmakoterapi. Samarbeid mellom leger og farmasøyter om legemiddelinformasjon. Per Flatberg

Cygnus - farmasihistorisk tidsskrift

Fra 2012 er NFHS ansvarlig utgiver av det farmasihistoriske tidsskriftet Cygnus.
Cygnus finner du nå online, og tidligere utgivelser finner du her.


International Society for the History of Pharmacy

Vårt nasjonale farmasihistoriske selskap er medlem av  Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap.
Selskapet har medlemmer fra 23 land, og arrangerer kongresser hvert annet år. 
Selskapet utgir en egen skriftserie, ISHP Newsletter. Denne finnes på nettsiden til ISHP


Kongresser

Neste kongress: Washington september 2019 
 
Avholdte kongresser:
Warzawa 12. - 15. september 2017,
Istanbul 8.-11. september 2015
 

Farmasihistoriske lenker
Vi har samlet en del lenker til andre nettsteder som finnes her
                                    ____________________________
 

Yngve Torud 1940 - 2017

Minneord om Yngve Torud


Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at professor og apoteker Yngve Torud er gått bort. Han var født 30. januar 1940 og døde 12. januar 2017, 77 år gammel.

Han var leder av Norsk Farmasihistorisk Selskap i mange år (2003 – 2017), og han har satt dype spor etter seg i Selskapets historie.

Yngve Torud hadde en stor interesse for historie. Han hadde et stort nettverk, både her i landet og internasjonalt. Han var President i Internationale Gesellschaft der Historie des Pharmazies i flere perioder og har mottatt en rekke utmerkelser og æresbevisninger. I Norge ble han tildelt norsk farmasis høyeste utmerkelse Det Giftige Kors i 1999, Den Gyldne Slanges orden fra Veneficus og Øwres gullmedalje. Internasjonalt har han blitt tildelt utmerkelse fra Karls-Universitetet i Praha og Medaille de la Ville de Paris, 32X Congres Internationale de la Histoire de la Pharmacie, 1995, Paris.

I tillegg til sitt store internasjonale kontaktnett og sitt arbeid med farmasihistorie internasjonalt, har han også gitt betydelige bidrag her i landet. Han var leder for kulturkomiteen ved 400-årsjubileet til norsk farmasi, Bergen 1995, et jubileum som i stor stil markerte apotekenes bidrag i Norge gjennom 400 år. Han representerte også apotekerne i NRKs store serie «Antikviteter og snurrepiperier», hvor han briljerte sammen med Ole Didrik Lærum og bidro til almen glede og forundring (1995).

Yngve Torud har utgitt mange publikasjoner, deriblant har han vært redaktør av flere historiske verk og jubileumsverk. Nevnes skal særskilt «Apotekfarmasi gjennom 100 år», Oslo 1981, utgitt til Norges Apotekerforenings 100-årsjubileum.

Han ble utdannet ved Farmasøytisk Institutt i 1965, og ble senere apoteker ved Svaneapotheket i Oslo med Nordstjernen som filialapotek. Han ble også professor i farmasi ved Farmasøytisk Institutt, avd. A.
Yngve Torud hadde mange interesser. I tillegg til en generell stor samfunnsinteresse var han spesielt interessert i historie, litteratur, reiser og musikk. Mange vil huske hans engasjement i Guldbergs akademiske kor og kanskje også hans bidrag på internasjonale kongresser, da han gjerne fant noen sangerbrødre og underholdt publikum til stor begeistring og applaus.

Yngve Torud var en person som var svært godt likt. Han var vennlig, hadde godt humør og en storartet humoristisk sans.

Vi minnes Yngve Torud med stor glede. En ruvende skikkelse i norsk farmasi har forlatt oss.


For Norsk Farmasihistorisk Selskap
Liv Slettevold, nestleder og Holger Moe Tørisen, sekretær, Bjarne Thune og Erik Andrew
                                                                   ❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈