Medlemskap
 

Medlemskap i Norsk Farmasihistorisk Selskap

 

Foto: Eva Brænd/Norsk Folkemuseum
Fra Apotekmuseets urtehage, Norsk Folkemuseum

Medlemskap

i Norsk Farmasihistorisk Selskap, NFHS, er åpent for alle interesserte,
enten som individuelle medlemmer eller som institusjoner, bedrifter eller lignende.

Årskontingenten
er for tiden kr. 300,-, men fastsettes hvert år på generalforsamlingen.

Vil du bli medlem?
Du kan melde deg inn ved å sende opplysninger som nevnt nedenfor til:
 
Holger Moe Tørisen,
E-post: hmt@online.no

Mobil: 928 89 987


Innmelding skal inneholde:
 Navn:
 Gateadresse:
 Postnummer og poststed:
 Epost:
 Mobilnummer:
 Fødselsdato:
 Dato: