Styret
 

Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap

 

Styret i NFHS

Dette styret ble valgt på generalforsamlingen 27.4.2017.


Liv Slettevold, leder 
Adresse: Lindeberg apotek, Jerikoveien 2, 1067 Oslo
Mobil: 916 05 782
Epost: liv.slettevold@gmail.com


Holger Moe Tørisen, sekretær
Adresse: Olav Nygards vei 109, 0688 Oslo
Mobil: 928 89 987
Epost: hmy@online.no


Erik Andrew, nestleder
Adresse: Ringveien 23, 1482 Nittedal
Mobil: 906 93 197
Epost: erikandrew@gmail.com

 


Bjarne Thune, styremedlem 
Adresse: Nubbebakken 14, 5022 Bergen
Mobil: 916 09 208
Epost: bjarnethune@gmail.comSissel Brinchmann, styremedlem
Gamlehagen 23, 1151 Oslo
Mobil: 90820939
Epost: sidserk@gmail.com