Skolepresentasjonen, "La oss snakke om piller og sånt"
 

Skolepresentasjonen, "La oss snakke om piller og sånt"

 
Presentasjonen er tenkt brukt av farmasøyter og farmasistudenter i klasseromsundervisning. Presentasjonen består av en powerpoint-presentasjon og et manuskript.
Målgruppen er elever på ungdoms- og videregående skole.


Innholdet er tredelt: Hoveddelen er å informere om og sette fokus på riktig bruk av legemidler. I tillegg til en kort beskrivelse av hva en farmasøyt er og hvordan man kan bli farmasøyt?


Gimmick
Det ønskes å gjøre elevene bevisst på egne holdninger til lovlige og ulovlige virkestoffer ved å ha en gimmick. Denne gimmicken består i å dele ut en vitaminpille (pass på at den ikke inneholder svin). Uten å fortelle hva det er, informeres elevene om at ved å ta denne ta tabletten økes konsentrasjonen og oppmerksomheten og det vil være enklere å få med seg det som foregår. Diskusjonen om hvem som tok /ikke tok pillen ukritisk og hvorfor/hvorfor ikke tas opp senere i presentasjonen.


Presentasjonen: "La oss snakke om piller og sånt"

Manuskript