Styret
 

STYRET NORSK FARMASØYTISK SELSKAP 2014 - 2015

Hege Helm er ansatt i heltidsstilling som Norsk Farmasøytisk Selskaps sekretariat.

 

Kontakt:     

Epost:     post@nfs.no
Telefon:     21 62 02 23 
Mobil :
  902 91 259Styreleder:
Håvard Selby Ebbestad
Fürst Medisinsk Laboratorium
Søren Bulls vei 25
1051 Oslo
958 30 237 (mobil)
hsebbestad@furst.no
Styremedlem:
Hedvig Nordeng
Farmasøytisk institutt
Postboks 1068 Blindern 
0316 OSLO
22 85 66 04 (jobb)
h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no

       
 
Styremedlem:
Mari Solberg
Vitusapotek Jernbanetorget
Jernbanetorget 4B
0154 Oslo
971 50 978 (mobil)
a.jernbanetorget@vitusapotek.no
Styremedlem:
Rebwar Salar Nori Saleh
Sykehusapotekene HF
Maridalsveien 323
0872 Oslo
911 46 102 (mobil)
rebwar.sns@gmail.com
       
Nestleder:
Øyvind Holte
Legemiddelverket
Sven Oftedals vei 6,
0950 Oslo
915 23 613 (mobil)
oyvind.holte@legemiddelverket.no
  Styremedlem:
Hege Willoch
Norsk Medisinaldepot
Alf Bjerches vei  28,
0596 Oslo
932 05 389 (mobil)
hege.willoch@nmd.no
 
   
Varamedlem:
Elin Rugnes Andersen
Apokus
Slemdalsveien 1
0369 Oslo
958 91 828(mobil)
elin.andersen@apokus.no

  Varamedlem:
Arton Baftiu
Statens legemiddelverk
Grensesvingen 26
0663 Oslo
416 74 895 (mobil)
artonb@gmail.com
Varamedlem:
Ingvil Holth
Pfizer AS
Drammensveien 288
0283 Oslo
ingvil.holth@pfizer.comVaramedlem:
Annette Race
Sykehusapoteket Østfold, Moss
Per Gynts vei 78
1535 Moss
annette.race@sykehusapotekene.no

Observatør:
Lisa Nguyen 
NoPSA
Sem Sælands vei 3
0371 Oslo
nationalofficer.nopsa@gmail.com