Stipend
 

Stipend

 
Norsk Farmasøytisk Selskap har et eget stipendfond som hvert år deler ut penger for å fremme norsk farmasøytisk forskning og vitenskap. Dette innebærer arbeid for både små og store prosjekter innen industri, apotek og utdanningsinstitusjoner.


Stipendmottageren må være medlem av Norsk Farmasøytisk Selskap for å kunne søke.


Stipendene kunngjøres i midten oktober.
Søknadsfristen er 15. november.
Tildelingen bekjentgjøres i midten av desember.
Stipendene deles ut på Jule- / Nyårsmøtet i januar.