Adept-nettverk
 

Adept-nettverk

 
Da vi hadde avslutningen av Mentorprogrammet 2012/2013 i juni 2013, kom det frem et ønske om å få til et adept-nettverkstreff for alle som siden 2010 har vært adept i Mentorprogrammet til NFS! Tiden går så altfor fort, folk flytter og man mister hverandre av syne. Dessuten har mentoråret vært intenst og flott, og så plutselig er det over! Adeptene føler at de blir hengende litt i løse luften!

NFS tok utfordringen og startet et adept-nettverk! Ideen er å treffes 2 ganger i året, hvorav mentorene inviteres inn en gang i året. Det første treffet fant sted på Fürst Medisinsk Laboratorium hos Håvard Selby Ebbestad den 30. august 2013 - det var en fantastisk kveld og alle var enige om at dette nettverket er kommet for å bli!Neste treff: 20. september kl 18 hos Vitus/NMD


Siste treff i nettverket:
På besøk hos Apotekforeningen og Apokus i Slemdalsveien 1 på Majorstuen, 31. mai 2017.
agendaen

   
Tidligere treff:

Stortinget v/ Sveinung Stensland 10. mai 2016
agendaen

        


Bayer (tidl. Algeta) 23. november 2015
agendaen

Diakonhjemmet sykehusapotek 27. mai
2015
agendaen, referatet

MSD, Drammen, 27. februar 2015
agendaen, referatet

Blindern, 28. august 2014

agendaen, referatet

Fürst Medisinsk Laboratorium, 30. august 2013
agendaen, referatet