Årsmøte med generalforsamling
 

Årsmøte med generalforsamling

 
Innkalling til

ÅRSMØTE med GENERALFORSAMLING

Tirsdag 17. april 2018, kl 18.00 

5 et. i Apotekernes Hus, Slemdalsveien 1, Oslo 
(Kom presis, da vi har dørvakt kun frem til kl 18.00)

Det vil bli enkel servering med god drikke (kanskje bilen burde bli hjemme?).
Av hensyn til servering - meld deg på (epost til post@nfs.no, eller evt. på tel. 902 91 259, Hege Helm) innen 14. april.


Det faglige innlegget denne kvelden skal handle om noe vi alle har en mening om, nemlig tjenester i apotek. Her vil vi høre innlegg fra apotekkjedene og sykehusapoteket, og det vil bli mulighet til å komme med kommentarer. Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS), blir vår fasilitator for denne delen av kvelden, se nedenfor. Dette blir spennende!


Det faglige programmet er blitt tildelt 1,5 FeVu-poeng!Dagsorden - Generalforsamling:
(klikk på den enkelte sak for å se sakspapirene)


1.   Konstituering

2.   Styrets beretning 2017

3.   Budsjettforslag 2018 og regnskap 2017:


      Årsrapport 2017 for Norsk Farmasøytisk Selskap,
      - noter til årsregnskapet

      Årsrapport 2017 for NFS Stipendfond
      - noter til årsregnskapet

      Årsrapport 2017 for Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond
      - noter til årsregnskapet

4.   Fastsetting av kontingent for 2019

5.   Valgkomiteens innstilling til nytt styre

6.   Styrets innstilling til ny valgkomité

7.   Styrets innstilling til Kritisk revisjonsutvalg
      Revisjonsrapport 2017

8.   Forslag til endring av lovtekst §2 (2.gangs avstemming)

9.   Forslag til lovendring, styresammensetning, §§ 5 og 6 (1. gangs avstemming)

10. Notat til generalforsamlingen: Innlemme Apoteker Erling Fagerhaugs fond i NFS stipendfond

11. Valg: elektronisk stemmeseddel sendes ut til alle medlemmer (rett over påske)
      Resultatet av valget offentliggjøres på Generalforsamlingen
Faglig innlegg:
Sykehusapotekene HF og hver av apotekkjedene er blitt utfordret til å svare på følgende spørsmål:

"Utviklingen av tjenester i apotek fremover - er dette veien å gå?"

Bente Hayes fra Sykehusinnkjøp - Divisjon legemidler, skal lede oss gjennom innleggene som holdes av:
Malin Davidsson og Elin Trapnes, Sykehusapotekene HF
Ellen Karine Ous, Apotek 1
Ken Tesaker, NMD/Vitusapotek
Ken Hauge, Boots apotekHjertelig VELKOMMEN til en spennende kveld,
hilsen styret i Norsk Farmasøytisk Selskap


PDF av innkallingen