Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter: praktisk legemiddelgjennomgang
 

Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter: praktisk legemiddelgjennomgang

 
Starter:  19.11.2016 09:00:00
 
Slutter:  19.11.2016 16:00:00
 LEGE + FARMASØYT = SANT


Bli med på drømmelaget i kampen mot feilbruk av legemidlerStatens legemiddelverk og Norsk farmasøytisk selskap i samarbeid med
Norsk medisinstudentforening og Farmasøytisk studentforening inviterer til:Dagsseminar om praktisk legemiddelgjennomgang

(LMG)

lørdag 19. november i det store auditoriet på

Rikshospitalet. Kurs inkl. lunsj er gratis!Seminaret bygger på prinsippene for såkalt tverrprofesjonell samlæring (TPS). Vi legger opp til å veksle mellom foredrag og praktisk oppgaveløsning i grupper med gjennomgang i plenum. Du vil få en grundig innføring i metoden legemiddelgjennomgang, praktisk bruk av beslutningsstøtte og oppleve fordelene ved tverrfaglig samarbeid.Kurset er gratis og åpent for lege- og farmasistudenter fra hele landet. Du bør være i siste eller nest siste studieår for å ha utbytte av kurset. Målet er en god balanse mellom de to studentgruppene.

Vi byr på en enkel lunsj.Det foreligger god dokumentasjon for at et organisert samarbeid mellom lege og farmasøyt fremmer riktig legemiddelbruk, forebygger pasientskader og sparer samfunnet for store utgifter. Stadig flere sykehus og kommuner ansetter kliniske farmasøyter og samarbeidet med legene fungerer godt. Nyere stortingsmeldinger om legemidler, primærhelsetjenesten og samhandlingsreformen legger politiske føringer for mer samarbeid mellom ulike helseprofesjoner.FORBERED DEG PÅ JOBB I FRAMTIDENS

HELSEVESEN

– MELD DEG PÅ SEMINARET!Meld deg på ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til post@nfs.no! Frist for påmelding er 15. oktober. Det er begrenset antall plasser!


Se programmet her!

Tilbake