FEVU - Farmasøyters etter - og videreutdanning
 

FEVU - Farmasøyters etter - og videreutdanning

 


FEVU
er en forkortelse for Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning og er et poengsystem hvor din deltagelse i faglige etterutdannelsesaktiviteter registreres. Dette er et system som Norges Farmaceutiske Forening (NFF) har utviklet, og som tilbys gratis til alle som er medlemmer i NFF.


Hvorfor?
Ved å vise til antall oppnådde poeng kan du overfor din arbeidsgiver dokumentere at du holder deg faglig oppdatert.

Poengsystemet kan også brukes til å dokumentere oppnådd kompetanseheving og etterutdannelsesaktivitet.

Fagrådet i NFF fastsetter kriterier for tildeling av FEVU-poeng og vurderer antall FEVU-poeng som skal tildeles den enkelte aktivitet. Fagrådet anbefaler aktivitet som tilsvarer minst 30 FEVU-poeng per 3-årsperiode. Første periode er 2012-2014. Neste periode er 2015-2017 osv.

Les mer HER


Hvordan?
Det enkelte medlem kan logge seg inn på Min side på www.farmaceutene.no og søke opp arrangementet på listen som kommer opp når man klikker på "Registrer FEVU-aktivitet".
Ved å markere i kolonnen "Velg" og trykke på "Jeg har deltatt på denne aktiviteten" vil FEVU-status oppdateres og arrangement med tilhørende FEVU-poeng automatisk registreres på den enkeltes profil.


Norsk Farmasøytisk Selskap søker NFF fortløpende om godkjennelse av sine kurs og arrangementer for FEVU-poeng, og har følgende godkjennelser:


Kurs  Varighet        FEVU-poeng
GDP-kurs  2 dager  11,5
GDP-oppfølgingskurs  1,5 dager               10
QP-kurs  3 dager  17
QP-Law Update  1 dag  3
Farmasjef - en smak av ledelse  2 dager 11
Muntlig presentasjon  4 timer
 3
Medie- og presentasjon  1 dag
 5
CAPA/Root cause  2 dager
 12
Vårmøte 2015, 2. juni: "Biologiske legemidler - fra teori til praksis"  2 timer
 3
Vårmøte 2016, 24. mai: "Antibiotikaresistens - et uløselig problem?"  3,5 timer                3
Farmasidagene 2014:
torsdag 6. november
fredag 7. november

 1 dag
 1 dag

4,5
3,5
Farmasidagene 2015:
torsdag 5. november (før junsj)
torsdag 5. november (etter lunsj)
fredag 6. november

 1/2 dag
 1/2 dag
 1 dag

3
3
4,5
Farmasidagene 2016:
torsdag 3. november
fredag 4. november
 
 1 dag
 1 dag

              6
              6