FFA-nettverk
 

FFA-nettverk

 

Norsk Farmasøytisk Selskap er blitt oppfordret til å få i gang et nettverk for FFAer, med for eksempel kvartalsvise eller halvårlige møter. Tema for møtene kan være diskusjon av felles problemstillinger, «share-best-practise», fortolkning av regelverk, gjennomgang nye krav og endringer i regelverk, oppfriskning av GDP for å holde krav til regelmessig trening og utvikling osv.

Posisjonen som FFA kan noen ganger være litt «ensom», og det kan være fint å ha andre å sparre med. Er det felles utfordringer mht. hvordan man skal tolke et krav, så kan for eksempel nettverket stille felles spørsmål til SLV.

 

                                                   
 

Etter den første forespørselen var det overveldende mange som viste interesse for FFA-nettverket, så dette er det tydeligvis behov for!


Formålet med nettverket er å
- tilby en jevnlig møteplass for FFA-er og andre med interesse og virke innenfor GDP
- bidra til erfaringsutveksling, faglige diskusjoner, debatt og kunnskapsdeling
- være en møteplass for nettverksbygging på tvers av bransjen
- bidra til at FFAer kan holde seg oppdatert i GDP-regelverketNeste møte arrangeres 21. november 2018
Sted: Tollbugata 35, Oslo (lokalene til Norges Farmaceutiske Forening)
Programkomiteen består av Sissel Samsonstuen og Dag Morfelt
Tidligere treff

Tid: mandag 11. juni, kl 14-16
Sted: Apotekforeningens lokaler, 5. et. i Slemdalsveien 1

Denne gangen var det Grete Gjernes, Pfizer, og Marit Annfinsen, Apotek 1, som stod for programmet:

Forfalskningsdirektivet og serialisering v/ Kai Mjaanes, Nomvec AS (LMI)
Grossistforskriften- områder som motstrider med EU- GDP innspill til høring av forskriften
Fokusområder på SLV tilsyn- tilbakemeldinger fra FFA nettverket


Tid: tirsdag 14. november, kl 14-16
Sted: Apotekforeningens lokaler, 5. et. i Slemdalsveien 1

Programkomiteen med Tonje Tangen (Ferring) og Per Waaler (Pharmconsult) inviterte til et møte angående transport. Det var fullt i kantina med hel 35 påmeldte!

        

Programkomiteen for det første treffet var Linn Merete Huse (Asko) og Ann Kristin Lillelien (Boehringer Ingelheim), og treffet fant sted:

Tid: mandag 29. mai, kl 14-16
Sted: Apotekforeningens lokaler, 5. et. i Slemdalsveien 1


       

Se presentasjonen fra kvelden her. Diskusjonen rundt foregikk i møteform og konklusjonen er å finne på siste side i presentasjonen.
Dette nettverket er i regi av NFS, dvs. at vi har ansvaret for å ta i mot påmeldinger, holde listen med deltagere oppdatert, sende ut eposter etc. Selve nettverket må være selvgående; det velges to personer som tar ansvar for neste treff (=programkomiteen). Arbeidet deres består i å sette sammen et program, lage en invitasjon og sørge for bevertning (hva dette skal være kan vi snakke om på første møte). Det må spleises på bevertningen (kr 50-150 avhengig av hva som ønskes, og om det er på kvelden med vin, eller på ettermiddagen med kaffe :-)).

Det eneste kravet til deltagelse fra NFS sin side er at du må være medlem i Norsk Farmasøytisk Selskap. Det koster kr 400 i året å være medlem. Medlem blir du ved å fylle ut medlemsskjemaet som du finner her.

Når det gjelder betaling så er det enkleste for oss at du fyller ut for avtalegiro, se her.