Fagmøte Etikkrådet; SKAM
 

Fagmøte Etikkrådet; SKAM

 
SKAM


Enkelte pasientgrupper opplever sin egen sykdom med skam og skyldfølelse.
Etikkrådet inviterer derfor til fagkveld hvor vi ønsker å sette lys på denne problemstillingen. Kom og la deg inspirere av våre to flotte foredragsholdere om hvordan vi som farmasøyter kan bidra til å gjøre kundeopplevelsen for slike pasientgrupper best mulig.


Tid:12.oktober 2017 kl 18.00 – 20.00
Sted: Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo

Program
Kl 18.00 Velkommen
               v/ Etikkrådet

Kl 18.10 Apotekets sårbare kundegrupper
              v/ Merete Klausen, farmasøyt ved Apotek 1 Storgata

Kl 18.40 Pause

Kl 18.50 Shaming and un-shaming in LAR
              v/ Ashley Muller, Forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning

Kl 19.10 Refleksjon / diskusjon i plenum


Påmeldingsfrist: 10. oktober via post@nfs.no
Vel møtt!