Farmasøytisk Bridgeklubb
 

Farmasøytisk Bridgeklubb

 
 
FBK er en tradisjonsrik bridgeklubb med en uhøytidelig atmosfære. Klubben avholder spillekveldene i kantinen til Apotekforeningen på Majorstuen. Vi ønsker nye og gamle spillere velkommen til våre turneringer og øvrige spillekvelder.

Enhver som tilhører den farmasøytiske etat, enhver som er knyttet til den farmasøytiske undervisning, et hvert medlems bekjent, forlovede eller ektefelle/samboer samt andre innen farmasøytisk virksomhet ønskes velkommen.

Vi avholder vår- og høstturneringer med faste makkere, vanligvis over 5-7 kvelder annenhver mandag fra kl. 19:00 med ca. 3 timers varighet. I tillegg pleier vi å ha en årlig tinnfatturnerning og en singleturnering i forbindelse med klubbens generalforsamling.

Har du lyst til å være med eller vite mer, kan du kontakte Turneringsleder Ola Lones på farmabridge@gmail.com.

Har du lyst til å spille men mangler makker så ta likevel kontakt, så skal vi prøve å hjelpe. Dersom du er lenge siden du har spilt og trenger en oppfriskning eller har lyst til å lære spillet fra grunnen av, så arrangerer vi gjerne et kurs for deg/dere!

Du finner oss også på vår hjemmeside, Facebook og Wikipedia.


Med vennlig hilsen
Farmasøytisk Bridgeklubb
Henning Hauklien
President