Kurs i CAPA og Root cause
 

Kurs i CAPA og Root cause

 
NFS tilbyr i samarbeid med Pharmakon, Danmark, et to dagers kurs i CAPA og Root cause 


Sist gang NFS arrangerte dette kurset var i mars 2015. Evalueringen den gang gav et totalt snitt på 4,3 av maks 5,0. Evalueringsrapportene vitnet om to gode kursdager, med et innhold som deltagerne var tilfredse med.

Kurset er et samarbeid med Pharmakon i Danmark, og kursholdere er Camilla Lundbye Castle (se CV) og Malene Grøn (se CV). 

CAPA - behandling av avvik og korrektive tiltak 

Corrective and preventive action (CAPA, also called corrective action / preventive action, or simply corrective action)

I det farmasøytiske kvalitetssystemet, må du ha fokus på kontinuerlige forbedringer i hele produktets livssyklus. CAPA-systemet er et uvurderlig verktøy for dette og sørger for etablering, gjennomføring og evaluering av CAPA, som for eksempel på avvik, klager og inspeksjoner. 

Målgruppe
Ansatte fra utvikling, produksjon og kvalitetsavdelinger som jobber med identifisering, gjennomføring og evaluering av CAPA, ved for eksempel avvik, reklamasjoner og undersøkelser. 

Mål
Deltakerne skal ha kunnskap om og forståelse av verdien av CAPA, så de kan da bidra til etablering, gjennomføring og evaluering av korrigerende og forebyggende tiltak som en naturlig del av en kontinuerlig forbedringsprosess. 

Kursinnhold 
Det er viktig å få på plass effektive oppfølginger når produktkritiske avvik, reklamasjoner og irettesettelser skal håndteres og elimineres. I dette kurset fokuserer vi på fastleggelse, gjennomføring og evaluering av korrigerende og forebyggende tiltak. 

• Oversikt over kravene til det farmasøytiske kvalitetssystemet 
• Verktøy for å identifisere forebyggende tiltak 
• Sette opp handlingsplaner og styring av implementeringsfaser 
• Evaluering av CAPA, slik at det vurderes om handlingene har vært effektivFinn den riktige „root cause“
- Årsaksanalyse


Det er viktig ikke å behandle symptomene, men i stedet gå i dybden og finne selve „root cause“,for for eksempel avgivelsen, reklamasjonen eller kravet fra en inspeksjon. Du får forståelse for innholdet i en „root cause“-analyse, og du får testet flere verktøy for „root cause“-analyse og dokumentasjon av dette. 

Målgruppe 
Ansatte som arbeider med for eksempel, avvik, reklamasjoner, avslag, tilbakekallelse eller krav fra inspeksjoner og skal finne „root cause“ til hendelsen. 

Mål 
Kurset vil trene deltakerne i å utføre trinnene i en „root cause“-analyse, slik at prosessen blir effektiv, og den riktige „root cause“ oppdages.

Kursinnhold
Kurset fokuserer på trinnene i en strukturert og effektiv „root cause“-analyse, og det blir presentert ulike verktøy til „root cause“-analyse og dokumentasjon av dette. 

Følgende temaer behandles på kurset: 
-Oversikt over avvik, reklamasjon, utkast, tilbakekalling og krav til innsamling av fakta 
-Identifisering av mulige årsaker til problemet og verktøy som kan brukes til dette
-Undersøkelse av mulige årsaker, samt bekrefte eller utelukke disse 
-Omfang og måter til å dokumentere „root cause“-analyser på 
Tid
Kurs 22.-23. oktober 2019

Se påmeldingsskjemaet nedenfor. For at kurset skal finne sted, trenger vi minimum 25 deltagere. NFS forbeholder seg retten til å avlyse kurset hvis det ikke skulle bli nok deltagere.

Kursholderne er danske, men snakker et tydelig språk. Kursmaterialet vil være på dansk.

Sted
Thon Hotel Opera, Oslo

Kursavgift
Kr 13 900 

Antall kursplasser
maks 40 stk 

Kursinnhold
Se vedlagte program;
CAPA
Root cause

Overnatting
Kursavgiften inkluderer ikke overnatting. Det er reservert 8 standardrom på Thon Hotel Opera.
Pris i standardrom for 1 person, per natt per rom, inklusive frokost NOK 1795,-. For å bestille disse rommene; ring hotellet direkte på telefon 23 10 30 30 eller skriv en epost til opera@thonhotels.no, og oppgi følgende referansenummer: Ref Nr. 26959004. Frist for bestilling er 22. september 2019.

Reservasjoner som gjøres via internett eller andre kanaler, og i ettertid henvises til denne bestillingskoden, får ikke den oppgitte spesialpris – da er det prisen som er booket og bekreftet som gjelder.

FeVu-poeng
Det er søkt om  FEVU poeng (Farmasøytisk Etter- og VidereUtdanning)


Påmelding

Send vedlagte skjema ferdig utfylt/evt. tilsvarende informasjon i mail til post@nfs.no innen 19. september 2019. Påmeldingen er bindende. Påmeldingskjema CAPA/Root cause-kurs 22.- 23. oktober 2019, klikk her