Lederverksted i regi av Diakonhjemmet sykehusapotek
 

Lederverksted i regi av Diakonhjemmet sykehusapotek

 
Starter:  22.03.2019 10:00:00
 
Slutter:  22.03.2019 15:30:00
 
MÅLGRUPPE
Helsevesenet er basert på tverrfaglig samarbeid. Målgruppen for lederverkstedet er derfor alle som er ledere eller som har lederoppgaver i helsevesenet, uavhengig av profesjon og yrkesbakgrunn.1. samling 22. mars 10.00–15.30

RETTFERDIGHET, INVOLVERING OG PRIORITERING
ved Harald Askeland
• Hva innebærer det å være rettferdig som leder?
• Hvilke utfordringer møter vi i balansen mellom individuelle
og kollektive hensyn?
• Hvilke premisser kan vi som ledere legge for involverende
møter som balanserer åpenhet og grensesetting?
• Prioritering handler om å løfte frem og sette på vent.
Hvilke dilemmaer må vi som ledere håndtere i skjærings- punktet mellom forventninger og drift?

2. samling 10. april 14.00–17.00

ERFARINGER FRA ULIKE LEDERJOBBER I HELSEVESENET
• Innledende foredrag ved Helle D. Gjetrang
• Diskusjon i grupper om egne ledererfaringer
med fokus på rettferdighet, involvering og prioritering
• Plenumsdiskusjon


PÅMELDING til diakonhjemmet@sykehusapotekene.no 

Sted: Diakonhjemmet, konferanserommet, Diakonveien 14, Oslo
Frist for påmelding: 1. mars 2019
Pris: kr 2300,-

Se pdf av invitasjonen ved å klikke her
Tilbake