NFS Mentorprogram
 

NFS Mentorprogram

 
I 2010 startet vi opp et mentorprogram som gir unge farmasøyter (adepter) mulighet til å bli kjent med erfarne yrkesutøvere (mentorer) og skape sitt eget nettverk. 
I august 2017 startet vi opp en ny sesong, 2017/2018, se her

Se invitasjon til programmet 2017/2018 her.

Informasjon til adepter, se her
Informasjon til mentorer, se her


Nytt av året, se her: Presentasjon av mentorene med tekst og bilde!


Se artikkel i Dagens Medisin Pharma, som ble publisert 29. mai 2017

Se artikkel i Dagens Medisin, som stod på trykk 26. mars 2015Les også mer HERFor mer informasjon om programmet - se meny til venstre.

 
 
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
 
 
 
 
Aktuelt