Informasjon til adepter
 

Informasjon til adepter

 
Nyutdannet farmasøyt eller fersk i arbeidslivet?

Med 5 års solid utdannelse - lurer du på hvordan du skal ta det neste skritt? Hvordan du skal få utnyttet og utviklet ferdighetene dine videre?En mentor kan være noe for deg!I

Norsk Farmasøytisk Selskaps mentorprogram får du tildelt en egen mentor i en ledende posisjon innen norsk farmasi.
Mentoren vil være en samtale- og sparringspartner som kan støtte og veilede deg i den innledende fasen av din yrkeskarriere.

Du får blant annet muligheten til å:
• Få innspill og inspirasjon til læring og utvikling
• Bli utfordret til å ta initiativ og sette nye mål
• Bygge nettverk

Vi søker primært deg som:
• Er ferdig utdannet farmasøyt med et par år arbeidserfaring (minst 1år), men andre kan også søke.
• Har motivasjon og lyst til å utvikle deg
• Er ambisiøs og ønsker å være med å utvikle farmasien videre

Deltagelse i mentorprogrammet som adept forutsetter medlemskap i Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS). Selve mentoreringener gratis, men vi tar kr 900 i driftsutgifter, slik at vi har mulighet til  å invitere inn profesjonelle foredragsholdere, servere god mat og drikke på treffene våre etc. Mentorene gjør dette av egen fri vije, og får ingenting betalt.

Er dette noe for deg? Kunne du tenke deg å være adept?

Send inn søknad med CV, søknadsfrist er 15. juni.

Fortrinnsvis til: post@nfs.no

Eventuelt pr post til :
Norsk Farmasøytisk Selskap
Postboks 5070 Majorstuen
0301 OSLOFor eventuell mer informasjon om mentorprogrammet kontakt daglig leder i NFS på post@nfs.no.
 
 
Auditoriet Egget i Studentsenteret, Parkveien 1
 
GDP-kurs II, Thon Hotel Opera
 
GDP-kurs I, Thon Hotel Opera
 
To samlinger, Diakonhjemmet, konferanserommet, Diakonveien 14, Oslo
 
GDP-kurs III, Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera